ČLÁNOK
Tri ponuky v tendri na privatizačného poradcu Transpetrolu
29. decembra 2000

Do skončenia termínu na predloženie záväzných ponúk v tendri na výber poradcu pre privatizáciu a.s. Transpetrol v piatok 29. decembra do 15:00 hod. doručili na Ministerstvo hospodárstva SR svoje ponuky traja uchádzači. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca ministra hospodárstva Peter Benčurik. Poradcu pri privatizácii určí výberová komisia zložená zo zástupcov viacerých rezortov, Fondu národného majetku SR, Transpetrolu a odborov.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo tender na výber poradcu pre privatizáciu 49-percentného podielu Transpetrolu 5. decembra. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční 8. januára 2001 bez účasti záujemcov. Záujemcovia sú viazaní svojimi ponukami do 27. februára 2001.

Záujemcovia museli mať oprávnenie na obchodovanie s cennými papiermi v SR, vo Veľkej Británii a v Nemecku. Uchádzači taktiež museli predložiť vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov a doklad preukazujúci existenciu minimálne piatich medzinárodných referencií o poradenstve pri fúziách a akvizíciách v oblasti energetiky. Objem všetkých realizovaných transakcií za posledných päť rokov musel dosahovať aspoň 1 mld. USD. Poradenstvo zahŕňa aj výber metód privatizácie a pomoc pri výbere investorov.

Ministerstvo ako predávajúci žiadalo zloženie záruky vo výške 1 mil. Sk. Odmena privatizačného poradcu sa bude odvíjať od predajnej ceny podielu. Kritériami pri výbere poradcu budú referencie, regionálne skúsenosti, znalosť odvetvia energetiky, ďalej cena služby a predpokladané náklady transakcie spolu s časovým rozložením platieb, organizácia a postup celej privatizačnej transakcie.

Transpetrol je dominantný prepravcu ropy v SR. Akcie chce ministerstvo predať strategickému investorovi, prípadne konzorciu strategických investorov, alebo ich ponúknuť prostredníctvom burzy cenných papierov, prípadne poradca zvolí kombináciu oboch týchto alternatív. Vo vlastníctve štátu ostane 51 % akcií. Základné imanie spoločnosti je 1,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS