ČLÁNOK
Trhový poriadok upravuje primárny trh štátnych CP
30. augusta 1999

Ako agentúru SITA informoval vedúci tlačového oddelenia NBS Ivan Paška, schválený poriadok upravuje v súlade s príslušnými zákonmi primárny trh štátnych cenných papierov (CP), vymedzuje jednotlivé subjekty a stanovuje ich práva a povinnosti.

Banková rada odsúhlasila aj Prevádzkový poriadok centrálneho registra krátkodobých cenných papierov znejúcich na slovenskú menu s dobou splatnosti do jedného roka. V porovnaní s doteraz platnými postupmi je nový poriadok rozšírený o registráciu zmluvného záložného práva k CP. Zároveň detailnejšie popisuje postupy evidencie obchodov na sekundárnom trhu, ako aj postupy pri zriaďovaní majetkového účtu. Prevádzkový poriadok rozširuje počet priamych účastníkov trhu o Eximbanku SR a Fond ochrany vkladov.

Banková rada vzala na vedomie informáciu o pripravenosti bánk na rok 2000. Podľa posledného zisťovania sú komerčné banky v poslednej etape prípravy a v súčasnosti si preverujú tzv. havarijné plány. „Kľúčovou súčasťou bankového sektora sú medzibankové zúčtovacie a platobné systémy, a preto Bankové a zúčtovacie centrum Slovenska (BZCS) už otestovalo všetky systémy a používané programy,“ skonštatoval I. Paška. Podľa záverov zahraničnej audítorskej firmy je BZCS pripravené na zvládnutie prechodu do roku 2000 a jeho prístup je v súlade s medzinárodnými štandardami.

Banková rada zobrala na vedomie informáciu guvernéra NBS o prerokovaní Správy o menovom vývoji v SR za rok 1998. Prerokovanie uvedenej správy v parlamentu umožňuje NBS publikovať výročnú správu už v týchto dňoch. Rada schválila aj Návrh vyhlášky NBS o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5000 Sk pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí v Kremnici.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS