ČLÁNOK
Trh so slovenskými akciami bude v tomto roku degenerovať
2. januára 2001

Kapitálový trh na Slovensku nikdy neplnil základnú funkciu. Takmer žiaden podnik na ňom nezískal kapitál predajom akcií konkrétnym investorom. Výnimkami, ktoré potvrdzujú pravidlo, boli rafinéria Slovnaft a farmaceutický podnik Slovakofarma. Za ich akcie pri zvyšovaní základného imania reálni investori získali skutočné peniaze. Akcie boli vydané v procese privatizácie nie preto, že podniky potrebovali kapitál a kapitálový trh, ale preto, lebo sa administratívne zmenila ich právna forma. Občania ich získali výmenou za symbolický poplatok, za ktorý dostali investičné body.

Viacero faktorov preto ovplyvnilo nielen trhovú hodnotu cenných papierov, ale aj samotný cieľ obchodovania s nimi na sekundárnom trhu. Akcie menili majiteľa nie preto, lebo niekto chcel do nich vložiť prebytočné peniaze, ale preto, lebo chcel ovládnuť podnik, alebo investičný privatizačný fond.

Takmer všetky pozície majiteľov v podnikoch, alebo bývalých fondoch, ktoré sa premenili na majetkové holdingy, sa už nebudú meniť. Možno to bude len v tom prípade, keď domáci majitelia predajú podnik inému domácemu, alebo zahraničnému majiteľovi. Podobné transakcie sa dajú očakávať v tomto roku. Budú príležitosťou na to, aby niekto zarobil, ale určite na nich niekto aj prerobí. Bude tom prinajmenej v tých prípadoch keď pôjde o majiteľov, ktorí majú bezvýznamný podiel v podniku a nebudú mať informácie o tom, kto je konečným kupujúcim.

O niečo priaznivejšie môže vyzerať v tomto roku investovanie do podielových fondov. Menej populárne budú fondy, ktoré investovali do akcií novej ekonomiky. Kvôli ich prepadu koncom tohto roku nebudú kvôli stratám vyvolávať dôveru kupujúcich. Čas od času ich budú kupovať tí, ktorí vedia, že akcie, ktoré raz klesnú môžu raz aj stúpnuť. Relatívne bezpečným nástrojom investovania môžu byť fondy, ktoré investovali všetky, ale časť finančných aktív do nástrojov s pevným výnosom. Určité možnosti poskytne nákup pohľadávok voči majiteľom dlhopisov Fondu národného majetku.

Kapitálový trh bude stagnovať a degenerovať aj preto, lebo snahy o to, že sa na ňom budú predávať akcie Slovenských telekomunikácií, Slovenského plynárenského priemyslu, Transpetrolu, alebo Slovenských elektrární, zostali len v deklaratívnej rovine.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 8. 2022

USD 1,018 0,001
CZK 24,611 0,045
GBP 0,844 0,002
HUF 405,130 0,850
CAD 1,312 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS