ČLÁNOK
Trend rastu zahraničného dlhu SR by sa mal zastaviť v 2004
12. apríla 2000

Na Trend konferencii Finančný manažment to povedala viceguvernérka Národnej banky Slovenska Elena Kohútiková. Ku koncu uplynulého roka predstavovala hrubá zahraničná zadlženosť SR 10,474 mld. USD.

„Ak je deficit bežného účtu platobnej bilancie financovaný z 50 % PZI, nebezpečenstvo je nízke. Ak je však financovaný len 12 % PZI ako je to v SR, nebezpečenstvo je vysoké a ekonomika sa transformuje jedine cez dlh,“ skonštatovala viceguvernérka. Poukázala pritom na fakt, že v roku 1999 predstavoval objem PZI len 62 % úrovne roku 1998.

V minulom roku vzrástol export v korunovom vyjadrení o 11,3 % a import o 1,6 %. V dolárovom vyjadrení však poklesol export o 5 % a import o 13,5 %. Tento rok by podľa nej dosiahnuť kladné hodnoty v oboch menách. E. Kohútiková tiež poukázala na zmenu štruktúry zahraničného obchodu.

Za pozitívne označila stabilizáciu úrokových sadzieb a očakávania poklesu krivky úrokových sadzieb, ktorý sa najskôr prejavil v poklese výnosov zo štátnych cenných papierov. Pozitívny je podľa nej aj fakt, že štát je schopný požičať si dlhodobé zdroje.

NBS očakáva podľa jej slov v roku 2001 rast hrubého domáceho produktu (HDP), pričom miera investícií by sa mala stabilizovať na 30 % z HDP. Miera inflácie by mala dosiahnuť jednociferné číslo. K zníženiu výdavkov štátneho rozpočtu by mala prispieť reforma verejnej správy, pozitívne na hospodárenie štátu by mala vplývať aj reštrukturalizácia podnikovej sféry a privatizácia bankového sektora.

NBS podľa E. Kohútikovej podporuje v otázke vyplácania dlhopisov Fondu národného majetku (FNM) každú formu, okrem hotovostnej formy. V oblasti liberalizácie kapitálu viceguvernérka očakáva liberalizáciu finančných úverov do jedného roku. Za riziko považuje uvoľnenie otvárania devízových účtov v zahraničí naplánovaného do roku 2003.

Od začiatku tohto roka NBS prostredníctvom diskrétnych intervencií sterilizovala približne 400 mil. USD, čo sa prejavilo na výške devízových rezerv centrálnej banky. „Sterilizačná pozícia NBS na medzibankovom trhu predstavuje na dennej báze 25 mld. Sk a do konca roka by sa mohla zvýšiť na 60 mld. Sk,“ uviedla E. Kohútiková.

V súvislosti s pripravovanou privatizáciou guvernérka uviedla, že NBS rokuje s FNM a Ministerstvom financií SR o otvorení špeciálnych účtov, na ktorých by centrálna banka sterilizovala prichádzajúce zdroje a postupne by ich rozpúšťala do ekonomiky. „Najneutrálnejším spôsobom pre výkon menovej politiky by bolo použitie týchto zdrojov na splácanie menových záväzkov,“ dodala v závere.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS