ČLÁNOK
Transpetrol zvýšil svoj podiel vo VSŽ na viac ako pätinu
22. mája 2000

Štát v uplynulých týždňoch prostredníctvom ministra hospodárstva viackrát deklaroval záujem zvýšiť svoj podiel vo VSŽ nákupmi akcií štátom kontrolovanými spoločnosťami (napríklad Transpetrolom). Chce tak zabezpečiť priechodnosť memoranda o porozumení medzi americkým U.S. Steel a VSŽ na valnom zhromaždení 25. mája.

Podiel štátom kontrolovaných subjektov vo VSŽ, a.s., Košice sa tesne pred valným zhromaždením opäť zvýšil. Spoločnosti konajúce v súlade so záujmom štátu využili posledné dni obchodovania s akciami VSŽ na získanie až nadpolovičnej väčšiny v spoločnosti. Podľa najnovšieho výpisu zo Strediska cenných papierov SR kontroluje už Transpetrol, a.s. 21,32 % hlavnej emisie VSŽ, na celom základnom imaní to predstavuje podiel 21,24 %. Celkovo tak subjekty, u ktorých sa predpokladá hlasovanie v súlade so záujmami štátu, ovládajú pred valným zhromaždením VSŽ 25. mája vyše polovice základného imania. To dáva predpoklad, že memorandum o porozumení medzi VSŽ a americkou spoločnosťou U.S. Steel získa podporu. Na účet Transpetrolu totiž po štvrtkovom priamom obchode na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) pribudol 7,93-percentný balík, ktorý dovtedy vlastnila spoločnosť Masad, a.s., člen Penta Group. Vo štvrtok sa v priamom obchode na BCPB previedlo 1 301 080 akcií VSŽ pri cene 289 Sk za kus. Transpetrol tak za zvýšenie svojho podielu vo VSŽ zaplatil 376,012 mil. Sk. Penta Group skupovala pred časom akcie VSŽ za ceny 80 – 100 Sk. Transpetrol sa stal majiteľom tiež 11,4-percentného podielu prevedeného na burze v posledný deň obchodovania s emisiou VSŽ, teda v piatok. V piatkových dvoch obchodoch sa previedlo 6,42 % a 4,98 % akcií VSŽ po 250 Sk a 245 Sk, čo spolu predstavuje 11,4 % emisie VSŽ. Tento podiel zodpovedá podielu, ktorý sa pred časom podarilo rezešovskej skupine predať trom zahraničným firmám sídliacim na Cypre, vo Veľkej Británii a v Čechách. Uvedené obchody boli ďalšími zo série početných prevodov akcií VSŽ v závere minulého týždňa. Ich výsledkom bolo napríklad posilnenie podielu Bank Austria vo VSŽ na 23,19 %. Podľa minulotýždňového vyjadrenia ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku Márie Machovej sa postupne napĺňa jedna z alternatív, ktorá bola pripravená na presadenie štátneho záujmu vo VSŽ. Na otázku, či bude mať štát dostatočnú podporu na valnom zhromaždení, povedala: „Okrem toho, že určitý objem majetku, ktorý budeme mať nepriamo pod kontrolou, sú tu aj jasne deklarované stanoviská časti akcionárov, že táto transakcia sa pre nich javí výhodná a budú za ňu hlasovať, lebo sú presvedčení o jej výhodnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS