ČLÁNOK
Transpetrol vlastní 1,89 % akcií VSŽ
12. mája 2000

K 12. máju vlastnil Transpetrol, a.s. 1,89 % akcií VSŽ, a.s., Košice, čo predstavuje 311 303 kusov akcií. Agentúru SITA o tom informoval predseda predstavenstva Transpetrolu Štefan Czucz.

Podľa týchto informácií rozhodol jediný akcionár Transpetrolu 6. apríla o nákupe akcií VSŽ a firma uzavrela 13. apríla rámcovú komisionársku zmluvu s Credit Lyonnais Bank Slovakia na nákup akcií VSŽ. „Touto zmluvou sa sledovalo vytvorenie právneho rámca pre budúce viacnásobné obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov na verejnom trhu a vykonanie s tým súvisiacich operácií, ktoré mala banka vykonať ako komisionár vo vlastnom mene na účet Transpetrolu,“ povedal Š. Czucz. Na druhý deň, teda 14. apríla bola akceptovaná ponuka Credit Lyonnais Bank Slovakia na nákup cenných papierov v objeme ohraničenom minimálnym a maximálnym počtom kusov za maximálnu cenu, pričom ponuka neobsahovala vymedzenie okruhu predávajúcich.

Credit Lyonnais Bank Slovakia predložila 26. apríla potvrdenie o uzavretí obchodu na 246 073 akcií v objeme 49,215 mil. Sk, ktoré Transpetrol nepotvrdil z dôvodu pochybnosti o niektorých aspektoch nákupu. Nasledujúci deň (27. apríla) Credit Lyonnais Bank Slovakia podľa Š. Czucza bez potvrdenia obchodu zo strany Transpetrolu vykonala prevod akcií na účet Transpetrolu v Stredisku cenných papierov SR a finančné vysporiadanie predmetného obchodu priamo z bežného účtu Transpetrolu v tejto banke. „Transpetrol vypovedal s okamžitou platnosťou komisionársku zmluvu s Credit Lyonnais Bank Slovakia a zároveň zvažuje realizáciu ďalších právnych krokov,“ dodal Š. Czucz.

Minister hospodárstva Ľubomír Harach v utorok 9. mája povedal, že Transpetrol už nakupuje akcie VSŽ v súlade s rozhodnutím ministra hospodárstva, čím sa má zabezpečiť ovládnutie majoritného podielu štátu pred najbližším valným zhromaždením akcionárov spoločnosti. V stredu 26. apríla sa na Burze cenných papierov v Bratislave previedlo dvakrát po 246 073 kusov akcií (približne 1,5 % základného imania VSŽ) pri cenách 174 Sk a 200 Sk.

Ako informoval Ľ. Harach minulý týždeň, štátne podniky v jeho rezorte sú pripravené v súvislosti s predajom VSŽ konať v záujme štátu. Túto úlohu by mal podľa neho plniť Transpetrol a ešte jeden štátny podnik. Štát by mal podľa neho už na najbližšom valnom zhromaždení kontrolovať majoritný podiel vo VSŽ, aby strategickému investorovi mohol garantovať dobré podmienky aj z hľadiska vlastníckych vzťahov. Štát v súčasnosti priamo alebo nepriamo ovláda približne 30 % akcií VSŽ. Riadne valné zhromaždenie VSŽ, a.s., Košice sa bude konať 25. mája 2000.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS