ČLÁNOK




Transformačný projekt železníc pôjde do vlády v septembri
1. augusta 2000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) prevzalo od transformačnej komisie definitívne znenie Projektu transformácie a reštrukturalizácie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Materiál je pripravený na predloženie na rokovanie medzirezortnej komisie, ktorá sa ním začne zaoberať 8. augusta. Agentúru SITA o tom informoval štátny tajomník MDPT Michal Balog.

Ako štátny tajomník uviedol, materiál by mal byť v medzirezortnej komisii v krátkom čase prerokovaný a následne predložený na rokovanie vlády. Balog predpokladá, že kabinet sa ním začne zaoberať v septembri.

M. Balog očakáva v medzirezortnom pripomienkovacom konaní viacero pripomienok ohľadom transformačného projektu. „Je možné, že transformácia železníc sa neuskutoční podľa zákona o veľkej privatizácii ale vzhľadom na to, že železnice majú určité špecifiká, sa bude musieť v parlamente prijať úplne nový zákon, “ uviedol Balog, ktorý zastáva ten istý názor. Ďalšie pripomienky sa podľa neho budú týkať objemu požadovaných prostriedkov na úhradu transformačných nákladov. Z nich dôležitú položku tvoria náklady na odstupné pre zamestnancov, ktorých železnice prepustia. M. Balog odhaduje tieto náklady na 900 mil. Sk.

Podľa schváleného návrhu podoby Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR sa zo súčasných ŽSR odčlenia tri divízie – Divízia osobnej prepravy, Divízia nákladnej prepravy a Divízia železničných koľajových vozidiel. Tie by mali vytvoriť Železničnú spoločnosť, a.s. (ŽS). Nástupcom terajších ŽSR bude aj naďalej ŽSR, ktorá v sebe bude zahŕňať Divíziu dopravnej cesty a obslužné činnosti, pričom výhľadovo sa môže transformovať na akciovú spoločnosť. Obslužné činnosti sa budú postupne v troch etapách formou privatizácie vyčleňovať zo ŽSR. Dopravná cesta ostane štátu a bude prístupná pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré splnia zákonom predpísané podmienky. Vzťah medzi ŽS a ŽSR bude komerčný a ŽS bude ŽSR platiť za používanie dopravnej cesty tie isté poplatky, ako jej ostatní používatelia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS