ČLÁNOK
Transformácia Tatra Kupón Fondu sa skončila
21. novembra 2001

Od stredy pribudne do rodiny fondov správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management (TAM) korunový akciovo-dlhopisový otvorený podielový fond (TAM-KADF). Zaradí sa tak medzi zmiešané fondy spoločnosti. Fond vznikol transformáciou Tatra Kupón Fondu, i.f., a.s. (TKF). Podľa zákona o kolektívnom investovaní sa museli investičné fondy zmeniť na otvorené podielové fondy alebo zaniknúť. Informoval o tom riaditeľ oddelenia vzťahov s verejnosťou Roman Začka.

Fond naďalej pokračuje v pôvodnom investičnom zámere, zmenila sa iba jeho právna forma. Investičná stratégia fondu je podľa predsedu predstavenstva TAM Miloslava Mlynára zameraná na investície do konzervatívnych dlhových cenných papierov slovenských spoločností a prípadne do akcií významných slovenských podnikov.

Existujúci podielnik fondu už má podľa Začku splnenú podmienku minimálnej prvej investície do

do fondov TAM, pri ďalšej investícii už mu stačí poukázať 5 tis. Sk do zvoleného fondu TAM a podať žiadosť o vydanie podielov. V závislosti od počtu vlastnených akcií sa akcionár TKF stane majiteľom zodpovedajúceho počtu podielov v podielovom fonde. Za jednu akciu dostane tisíc podielov. „Všetci podielnici TAM-KADF majú dividendu nastavenú na reinvestíciu, podielnik môže požiadať o zmenu spôsobu nakladania s dividendou počnúc dividendou za rok 2001,“ dodal Začka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS