ČLÁNOK
Transformácia SLSP rýchlejšia ako Českej sporiteľne
23. júla 2001

Transformácia Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) po privatizácii rakúskou Erste bank (EB) sa realizuje rýchlejšie ako podobný proces v Českej republike, kde rakúsky bankový dom získal Českú sporiteľňu (ČS). Podľa člena predstavenstva EB a predsedu dozornej rady SLSP Reinharda Ortnera to súvisí s možnosťou efektívneho využitia skúseností v Čechách.

SLSP tak podľa jeho slov môže dohnať zhruba ročný rozdiel medzi akvizíciou a začatím transformácie v v ČS. Zosúladenie transformačného procesu v oboch bankách by tak bolo prínosom najmä z dôvodu súbežného rozbiehania nových aktivít a produktov v Čechách aj na Slovensku. Náklady transformácie v SLSP Ortner bližšie nešpecifikoval, v ČS však predstavovali približne 2 mld. CZK.

Cieľom transformácie SLSP je orientácia na retailové bankovníctvo podľa skúseností EB so zameraním sa aj na malých a stredných podnikateľov. Okrem toho, že banka reorganizuje ústredie, ďalšie zmeny by mali nastať aj v pobočkovej sieti. SLSP bude okrem zatvárania už existujúcich pobočiek budovať aj nové distribučné miesta. Podľa Ortnera je napríklad pobočková sieť v Bratislave poddimenzovaná vzhľadom na to, že sa v hlavnom meste vytvorí 35 % hrubého domáceho produktu. Zároveň bude pokračovať redukcia počtu pracovníkov a náklady by mal znižovať aj centrálny nákup. EB plánuje v SLSP a v ostatných dcérskych spoločnostiach zaviesť informačný systém na jednotnej platforme.

EB sa v súčasnosti pripravuje na zavedenie jednotnej európskej meny. Od začiatku septembra sa začne rakúska matka zásobovať eurom, do svojich dcérskych spoločností ho však môže distribuovať až od decembra. Od januára budúceho roku budú v prechodnom období platiť okrem eura aj lokálne meny. Po uplynutí tejto doby, ktorá je v Rakúsku stanovená do konca februára, bude platiť už iba euro.

Erste Bank pôsobí okrem domáceho trhu a slovenských a českých trhov aj v Maďarsku, Chorvátsku a Slovinsku. Podľa predstaviteľov EB sa Európa v bankovom sektore rozdelí do regiónov, pričom rakúska banka sa zameria na región strednej a východnej Európy (SVE). V každom európskom regióne by pritom mali pôsobiť dve alebo tri banky s trhovým podielom 20 až 25 %, zvyšok trhu by mali pokrývať drobné bankové domy. Jednou z veľkých bánk by mala byť práve EB.

Už v súčasnosti má rakúska banka na trhu SVE viac ako 20-percentý podiel, keď obsluhuje 8 mil. klientov. Potenciál trhu je podľa Ortnera 35 až 40 mil. klientov. Banka v regióne pôsobí prostredníctvom 2 466 pobočiek a zamestnáva približne 29 tis. pracovníkov. Celkové aktíva skupiny sú 111,5 mld. EUR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS