ČLÁNOK
Transakcia vstupu talianskeho investora do VÚB sa skončila
22. novembra 2001

Po podpise tzv. closing certifikate už môže Credit Lyonnais previesť prostriedky za predaj akcií Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB) z viazaného účtu. V Stredisku cenných papierov sa zároveň prevedie 94,47 % akcií na taliansku IntesaBci. Dokument, ktorým sa potvrdilo splnenie podmienok closingu, podpísali v stredu predstavitelia Fondu národného majetku SR (FNM), Ministerstva financií SR (MF) a talianskej IntesaBci. „Transakcia vstupu talianskeho investora do VÚB tak skončila,“ skonštatovala ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Z celkovej predbežnej predajnej ceny 550 mil. EUR zostane na špeciálnom účte viazaných 20 %, čo predstavuje 110 mil. EUR. Tie budú slúžiť na krytie rozdielov oproti konečnej cene, ktorá sa stanoví po vykonaní polročného auditu banky. Ten by mala podľa Schmögnerovej vykonať spoločnosť KPMG do dvoch až troch mesiacov. Zvyšných 440 mil. EUR prejde najneskôr do budúceho pondelka na účty FNM (394 mil. EUR) a Slovenskej konsolidačnej (46 mil. EUR).

Podľa ministerky by mal FNM zdroje získané z privatizácie VÚB použiť na výplatu dlhopisov FNM v objeme 4,3 mld. Sk, na oddlženie Železníc SR budú smerovať 2 mld. Sk, na oddlženie zdravotníctva 1,6 mld. Sk. Na úhradu záväzkov voči Konsolidačnej banke v súvislosti s delením majetku ČSFR pôjde 900 mil. Sk, na oddlženie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu takmer 1 mld. Sk. Na úhradu záväzkov vyplývajúcich zo štátnych záruk pôjde 600 mil. Sk a do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva zhruba 690 mil. Sk.

Generálny riaditeľ IntesaBci Lino Benassi vyjadril spokojnosť s transparentnosťou privatizácie a uvítal možnosť zúčastniť sa riadenia druhej najväčšej slovenskej banky. Jej ovládnutie podľa neho zapadá do stratégie rastu IntesaBci v regióne strednej a východnej Európy. V nasledujúcich dvoch až troch rokoch taliansky investor plánuje vo VÚB aplikovať svoje skúsenosti tak, aby poskytovala kvalitné služby a zlepšila si finančné ukazovatele najmä v oblasti návratnosti kapitálu. Najdôležitejšími by sa mali stať činnosti v oblasti retailbankingu, posilniť by sa však mala aj pozícia banky vo firemnom bankovníctve.

V stredu sa tiež uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie VÚB, na ktorom by mali akcionári banky schváliť zmenu štatutárnych orgánov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS