ČLÁNOK
Tok liekov zo zahraničia na Slovensko je tento týždeň fakticky zastavený.
21. októbra 1998

Táto vyhláška ukladá dovozcom liekov od 17. októbra povinnosť dokladať registráciu liekov licenciou MH SR na ich dovoz. Na dnešnej tlačovej besede to uviedol podpredseda Asociácie distribútorov liekov (ADL) a zdravotníckych pomôcok v SR Ľubomír Hermann. S registráciou sú podľa jeho slov spojené ďalšie výdavky, ktoré len zvýšia náklady už aj tak zadlžených dovozcov a distribútorov liekov. Výška ich dlhu za lieky hradené v devízach predstavuje v súčasnosti 2,6 mld. Sk. Situáciu ďalej komplikuje platobná neschopnosť zdravotných poisťovní (ZP), ktorých dlh voči verejným lekárňam predstavoval k 15. októbru 4 mld. Sk, z toho 3 mld. Sk po lehote splatnosti. Lekárne z dôvodu neskorého splácania faktúr ZP dlhujú následne distributérom 5 mld. Sk, z čoho 4 mld. Sk je po lehote splatnosti. To, že zatiaľ nedošlo ku kolapsu zdravotníctva je podľa slov predsedu ADL Jozefa Pospíšila spôsobené spoliehaním sa na etiku farmaceutov a lekárnikov. Títo z humánnych dôvodov ďalej slúžia pacientom, i keď faktúry za lieky a zdravotnícke pomôcky ostávajú nezaplatené. Za prvotnú príčinu vzniknutej situácie považuje J. Pospíšil nedostatok finančných prostriedkov v rezorte zdravotníctva. Výdavky na zdravotníctvo poklesli zo 6,6% z HDP v roku 1996 na 6% v roku 1998. Najnižšia hodnota výdavkov bola zaznamenaná v roku 1993, kedy ich podiel predstavoval len 5,25% z HDP. Podľa J. Pospíšila sú kroky Ministerstva financií (MF) SR a Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR na riešenie kritickej situácie nedostatočné. Lekárnici a distribútori preto očakávajú, že ju bude urýchlene riešiť nová vláda a parlament prijatím účinných systémových opatrení a novelizáciou príslušnej legislatívy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS