ČLÁNOK
Tohtoročný schodok rozpočtu dosiahne podľa MF 45,4 mld. Sk
20. augusta 2001

Ministerstvo financií SR (MF) predpokladá celkový schodok tohtoročného štátneho rozpočtu na úrovni 45,4 mld. Sk, čo oproti plánovanému schodku 37,195 mld. Sk predstavuje zvýšenie o 22,1 %. Deficit z bežného hospodárenia by pritom mal byť 37,1 mld. Sk, zvyšných 8,3 mld. Sk pripadá na reštrukturalizáciu bánk. V piatok o tom informovala ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Ku koncu decembra by tak celkové príjmy štátneho rozpočtu mali predstavovať 197 mld. Sk oproti plánovaným 180,57 mld. Sk. Výdavky spolu sa predpokladajú na úrovni 242,4 mld. Sk, pričom schválený štátny rozpočet plánoval výdavky 217,765 mld. Sk.

Ministerka predpokladá ku koncu roka daňové príjmy štátneho rozpočtu v objeme 164,13 mld. Sk. Tým by príjmy z daní prekročili plán o 3,8 %. Podľa odhadov MF by medzi daňovými príjmami mali oproti schváleným údajom najviac vzrásť príjmy z dane z pridanej hodnoty, a to o 12,4 % na hodnotu 73 mld. Sk. Nedaňové príjmy by sa podľa odhadu ministerstva mali oproti schváleným zvýšiť o 7 % na úroveň 22,77 mld. Sk. Do konca roku by mala vzrásť aj príjmová položka transferov a grantov z plánovaných 6,4 mld. Sk približne na 10 mld. Sk.

Z celkových výdavkov 242,4 mld. Sk by sa na bežné výdavky mali použiť prostriedky v objeme 210,9 mld. Sk. Kapitálové výdavky 23 mld. Sk by ku koncu roka mali prekročiť schválený rozpočet až o 49,1 %.

K 31. júlu predstavovali príjmy štátneho rozpočtu 119,485 mld. Sk a výdavky 141,824 mld. Sk. Schodok rozpočtu tak dosiahol 22,339 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS