ČLÁNOK
Tohtoročná nezamestnanosť SR bude druhá najväčšia v OECD
10. júla 2002

Spomedzi členských krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) by mali zaznamenať pokles miery nezamestnanosti v tomto roku len Slovensko, Austrália, Grécko, Taliansko a Južná Kórea. Avšak miera nezamestnanosti na Slovensku, ako aj v Grécku, Poľsku a Španielsku zostane do roku 2003 naďalej nad 10-percentnou hranicou. Uvádza sa v správe OECD o výhľade zamestnanosti v roku 2002.

OECD predpokladá, že miera nezamestnanosti v SR poklesne v tomto roku na 19,1 % z minuloročných 19,3 % a v roku 2003 dosiahne 18,6 %. Slovensko by tak v tomto roku malo dosiahnuť druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti medzi členskými krajinami, keď si vymení pozíciu s Poľskom, kde podľa odhadov OECD miera nezamestnanosti vzrastie na 19,6 % z minuloročných 18,2 %.

Celková nezamestnanosť v krajinách OECD sa v tomto roku medziročne zvýši zo 6,4 % na 6,9 % po náraste o 0,3 percentuálneho bodu v roku 2001. V roku 2003 by miera nezamestnanosti mala mierne poklesnúť na 6,7 %. V roku 2002 tak bude v krajinách OECD viac ako 35 mil. ľudí bez práce.

Návrh východísk štátneho rozpočtu na rok 2003 počíta s mierou nezamestnanosti na úrovni 17,6 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS