ČLÁNOK
Tibor Huzsár dnes predstaví fotografie z monografie Reca
24. júla 2008

Tibor Huzsár dnes predstaví fotografie z monografie Reca
 
Fotografia je moja vnútorná sloboda, ale aj vnútorné väzenie ducha
 
Fotograf Tibor Huszár oddnes vystavuje svoje práce z najnovšej monografie Reca v galérii Slovenskej výtvarnej únie „umelka“ v Bratislave. To isté meno ako monografia nesie obec, v ktorej sa Huszár narodil. Fotografie z Rece sa opierajú o dve obdobia, v ktorých Huszár fotografoval svojich rodákov. Prvý raz ich fotografoval v krčme v deň výplaty od jej otvorenia až po záverečnú. Po druhý raz túto akciu zopakoval v tomto roku. Ďalším pilierom monografie Reca je očkovanie psov, ktoré fotografoval v rokoch 1988 a 1994. Okrem toho Tibor Huszár zachytil v rodnej obci rôzne rodinné oslavy, svadby, či iné udalosti na Miestnom národnom výbore.
„Fotografia je moja vnútorná sloboda, ale aj vnútorné väzenie ducha. Každé oslobodenie ma zase vracia späť do zajatia ducha. Táto kniha je mojim vyznaním  rodákom, priateľom, rodine, mojim Rečanom. Tým Rečanom, ku ktorým sa tak rád vraciam, kde spomínam na krásne staré časy, ktoré ma inšpirujú a z ktorých čerpám optimizmus až do dnešných dní,“ hovorí Tibor Huszár o monografii venovanej svojej rodnej obci Reca.
Prečo sa Tibor Huszár zaoberal fotografovaním rodiska a po čase sa k nemu vrátil? „Celý život sa snažím o nezávislosť, vynakladám na ňu celú svoju energiu. Je to moja cesta i cieľ, a keď ju dosiahnem, túžim po vzájomnosti. Túžim sa vrátiť niekam, kde má človek korene, kde vyrastal, čerpal silu a inšpiráciu z prostredia, ktoré ovplyvnilo celú cestu bytia a tvorivosti. Fotografom som sa stal kvôli absencii výzdoby kalvínskeho kostola. Vybielené steny a túžba po dekorácii, po vizuálnej kráse ma nútili k väčšej predstavivosti a hnali ma za zakázaným ovocím. A ženú ma, chvalabohu, podnes,“ hovorí Tibor Huszár. 
 
Tibor Huszár absolvoval katedru fotografie pražskej FAMU pod vedením profesora Jána Šmoka. Už pred štúdiom i počas neho fotografoval pre rôzne časopisy a médiá. S úspechom dokumentoval aj divadelný život – vyhral Svetové trienále divadelnej fotografie v Novom Sade (1983). Začiatkom deväťdesiatych rokov odišiel do New Yorku, kde pracoval ako nezávislý fotograf a pedagóg. Vydal publikácie Cigáni (1993), Portréty (1995), Koloman Sokol (1998) a Portréty (2000). Momentálne žije a pôsobí na Slovensku.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS