ČLÁNOK
Thames Water
7. januára 2002

Prelomom v histórii spoločnosti Thames Water, tretej najväčšej vodárenskej skupiny na svete, bol november 2000. V tomto mesiaci došlo k jej prevzatiu firmou RWE Aqua, ktorá je dcérskou spoločnosťou RWE AG. Thames Water je jednou z vôbec najväčších anglických firiem, ktorá zamestnáva 14000 pracovníkov po celom svete.

Expertíza spoločnosti sa pohybuje od konzultačných služieb až po konštrukciu a obsluhu kompletných vodných a čistiacich systémov používaných miliónmi ľudí. Iba v Londýne a okolí rieky Temže je okolo 12 miliónov ľudí, ktorí sa spoliehajú na ich služby. Spoločnosť sa zameriava na precízne vypracovanie širokého spektra produktov – počnúc odvodňovacími zariadeniami až po vysoko-technické filtračné systémy pre vodu a chemický priemysel. Thames Water vysúva do popredia predovšetkým činnosti, ktoré inovujú a technicky vylepšujú servis pre zákazníkov na celom svete. Patrí sem vývoj nových technológií, vybudovanie a údržba siete pre úpravu vody a spracovanie vodných odpadov. Ďalej sa spoločnosť zameriava na kontrolu kvality a zdokonaľovanie čistiacich systémov pre vodu a vodné odpady. Ich cieľom je taktiež účinnejšie použitie vodných zdrojov a ich recyklácia a vývoj nových energetických technológií.

V roku 2000 obrat Thames Water vzrástol o 6% na 1,48 mld. GBP, zisk pred zdanením o 2% na 420 mil. GBP. Vďaka viacerým akvizíciám vzrástli i celkové fixné aktíva zo 4,1 mld. GBP na 4,45 mld. GBP. Spoločnosť Thames Water sa netají svojou expanzívnou stratégiou. Tú potvrdzujú i realizované akvizície, keď v roku 2000 kúpila spoločnosť E´town Water Corp. (New Jersey, USA) za takmer miliardu USD. Ďalej získala 51% hlasovacích práv v podniku ESSEL (Čile) za 136 mil. USD a zvýšila svoj kontrolný balík v tureckej Izmit Su. Prioritným cieľom manažmentu Thames Water je do roku 2005 dosiahnuť 30% celkových tržieb mimo Veľkej Británie. O tom, že to Thames myslí skutočne vážne, svedčí aj spomínané prevzatie nemeckou RWE AG.

Autori sú analytikmi spoločnosti P67 value, s.r.o., Bratislava, ktorá patrí do skupiny Penta Holding.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS