ČLÁNOK
Termín podávania žiadostí o licencie GSM a UMTS opäť posunutý
13. marca 2002

Termín podávania žiadostí o licencie GSM a UMTS sa opäť posunie. Záujemcovia o licencie budú môcť svoje žiadosti predložiť až do 14. mája. „Zmena termínu súvisí so zverejnením novej výzvy na podávanie žiadostí o predmetné licencie. Termín sme tak museli posunúť v súlade so zákonom o telekomunikáciách,“ povedal agentúre SITA hovorca Telekomunikačného úradu SR (TÚ) Roman Vavro.

TÚ zverejnil 21. januára výzvu na podávanie žiadostí o udelenie licencií na poskytovanie služieb mobilnej komunikácie v sieťach GSM a UMTS. Úrad pôvodne plánoval konečný termín na odovzdanie ponúk stanoviť na 25. marec, rozhodol sa však, že ho posunie na 10. apríla, aby záujemcovia mali možnosť vyjadriť sa k navrhovaným podmienkam súťaže. Neskôr v súvislosti s množstvom predložených pripomienok k podmienkam súťaže bol termín opäť posunutý, a to na 2. mája. Aj napriek ďalšiemu posunutiu termínu na 14. mája však podľa hovorcu TÚ ostáva v platnosti plán úradu vydať víťazom tendra licencie ešte do konca prvého polroka.

Ako ďalej informoval Roman Vavro, materiál s názvom „Bližšie informácie o postupe pri určení poradia účastníkov výberového konania GSM a UMTS ako aj UMTS“, teda konečná veria podmienok výberového konania, bude záujemcom dostupná 25. marca. Niektoré podmienky sa zároveň zapracujú aj do novej výzvy na podávanie žiadostí o udelenie licencií, ktorú TÚ zverejní prostredníctvom dennej tlače a vestníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 15. marca. Výzva by okrem kritérií pre určenie poradia účastníkov výberového konania mala obsahovať aj požiadavky na obsah a formu žiadosti o udelenie licencií. Zverejnenie novej výzvy by však nemalo znamenať opakovanie pripomienkového konania k podmienkam tendra.

Novú výzvu bol Telekomunikačný úrad nútený pripraviť vzhľadom na formálne a právne nedostatky prvej výzvy. „Výzva bude upravená tak, aby sa eliminovala možnosť súdneho napadnutia výberového konania,“ povedal v tejto súvislosti hovorca TÚ.

Úrad na základe súťaže udelí jednu celoplošnú licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM v pásme 900 a 1 800 MHz a UMTS v pásme 1 900 a 2 170 MHz, ktorej cenu stanovili na 1,5 mld. Sk. Udelí aj dve celoplošné licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS za 1,499 mld. Sk. Licencie sa vydajú na 20 rokov. Kombinovanú licenciu môže získať iba záujemca, ktorý doposiaľ takúto licenciu pre územie SR nemá.

Tretí operátor bude môcť na základe získanej licencie už od polovice roka 2002 začať prevádzku v pásmach GSM 900 a GSM 1 800. Medzi potenciálnych záujemcov o licenciu podľa medializovaných informácií patria Telenor a kanadská spoločnosť Telesystem International Wireless, ktorá je materskou firmou Českého Mobilu, prevádzkovateľa siete Oskar. Ich účasť však bude závisieť od schválených podmienok súťaže, ako aj od podmienok, ktoré Slovensko vytvorí tretiemu operátorovi pri vstupe na trh.

UMTS je mobilný telekomunikačný systém tretej generácie, ktorý popri bežnej hlasovej komunikácii umožňuje zavádzať nové služby s vysokými prenosovými rýchlosťami, ako napríklad prenos obrazu a zvuku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS