ČLÁNOK
Tento týždeň Slovnaft odošle investorom základné dokumenty
25. októbra 1999

Tento týždeň odošle Slovnaft, a.s., Bratislava potenciálnym investorom dokumenty o spoločnosti, medzi ktorými je aj akcionárska zmluva (shareholders agreement), akvizičná zmluva, business plán na tri roky a ekologický audit. V piatok 22. októbra sa v Londýne uskutočňuje záverečné čítanie dokumentov na úrovni predstaviteľov Slovnaftu a jeho poradcov. „V porovnaní s plánom meškáme asi 4-5 týždňov,“ povedal pri príležitosti návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera v Slovnafte prezident spoločnosti Slavomír Hatina. Po odoslaní dokumentom by mali postupne prichádzať ponuky.
S. Hatina sa vyjadril aj k vzťahom Slovnaftu s Fondom národného majetku SR v súvislosti s privatizáciou spoločnosti. „Stále platí to, čo som dohodol s bývalým prezidentom FNM SR Ľudovítom Kaníkom. Novela zákona o veľkej privatizácii dala v tomto smere rozhodovacie právomoci vláde. V momente, keď vláda SR rozhodne, že nemá žiadne pohľadávky voči Slovintegre a tá nemá žiadne záväzky, Slovintegra je pripravená okamžite vrátiť 10 % akcií Slovnaftu. Čakáme iba na vyzvanie,“ vysvetlil prezident Slovnaftu.
Prevádzkový zisk Slovnaftu je po deviatich mesiacoch lepší ako predikcie zo začiatku roka. Hlavným problémom v prvom polroku bolo však znehodnotenie kurzu slovenskej koruny, ktoré ovplyvnilo celkový hospodársky výsledok spoločnosti cez kurzové straty v dôsledku prijatých úverov. K 30. júnu vytvoril Slovnaft oprávky v objeme 2,2 mld. Sk a má tak vytvorené oprávky k hodnote kurzu dolára 44 SKK / USD. „Znamená to, že ak by sa kurz dolára udržal do konca roka na súčasnej úrovni okolo 41 SKK / USD, náš hospodársky výsledok by bol lepší, ako sme očakávali. Každá koruna, o ktorú devalvuje alebo revalvuje slovenská mena, zníži alebo zvýši zisk Slovnaftu asi o 450 mil. Sk,“ skonštatoval S. Hatina.
R. Schuster vyzdvihol investície Slovnaftu v posledných troch rokoch v objeme 27 mld. Sk a ich návratnosť 7,5 roka, ako aj zvýšenie výroby benzínu o 60 % pri rovnakom množstve nakúpenej ropy vďaka projektu EFPA. „Ako o jeden z mála privatizovaných podnikov majú o Slovnaft záujem popredné zahraničné spoločnosti. Bodaj by takto postupovali aj VSŽ, teraz by nás hlava takto nebolela,“ dodal. Prezident SR si okrem rokovania s manažmentom prezrel aj podnik.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS