ČLÁNOK
Tender na privatizačného poradcu elektrární mešká
1. októbra 2001

Tender na výber privatizačného poradcu pre privatizáciu Slovenských elektrární (SE) vyhlási Fond národného majetku (FNM) SR až na konci novembra. Dôvodom oneskorenia je podľa prezidenta fondu Jozefa Kojdu politické pozadie transformácie elektrární. Odčlenenie výrobnej časti SE má totiž podľa neho aj politické pozadie. „Nebudem ho rozoberať,“ povedal. Od budúceho týždňa začne pracovať komisia, ktorá pripraví súťaž na výber poradcu. Jej úlohou bude koordinovať privatizáciu 44,79 % nových elektrární.

Termín výberu investora je stanovený na budúcoročný júl. Ministerka privatizácie Mária Machová aj šéf rezortu hospodárstva Ľubomír Harach už pripustili, že konečné rozhodnutie prijme až budúca vláda. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predložilo fondu v stanovenom termíne projekt rozdelenia elektrární. „Až na technické pripomienky k nemu nemáme výhrady,“ konštatoval Kojda.

Privatizačného poradcu mali rezorty hospodárstva, privatizácie a FNM pôvodne vybrať do konca októbra, kedy sa teoreticky ráta s rozdelením elektrární na tri subjekty. Od začiatku novembra by tak mohli fungovať spoločnosti Slovenská energetická prenosová sústava (SEPS), Tepláreň Košice a nové SE.

Čisto výrobné SE sa stanú producentom elektrickej energie. V ich pôsobnosti zostane aj vyraďovanie jadrových elektrární, nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným jadrovým palivom. SEPS bude prostredníctvom FNM a minoritných akcionárov, ktorými sú Slovenský plynárenský priemysel a Reštitučný investičný fond v správe štátu. V treťom subjekte, Teplárni Košice, si štát zachová 51 % akcií. Ak o zvyšný 49-percentný podiel neprejavia záujem mestá Prešov a Košice, ponúknu ich investorovi.

Zo zhruba 55-miliardového vlastného imania SE približne 4 mld. Sk prejdú do SEPS a košická tepláreň bude disponovať vlastným kapitálom vo výške miliardy korún. Keďže prevažná časť majetku zostane v SE, elektrárne navrhujú, aby zostali aj naďalej dlžníkom voči bankám, pričom zvyšné dve spoločnosti by boli krížovými ručiteľmi. Od SE sa už odčlenila tepláreň v Handlovej, ktorú SE presunuli Hornonitrianskym baniam Prievidza. Žiadna z domácich a veriteľských bánk nemá zásadné výhrady voči plánu rozdeliť SE. Definitívne stanovisko zahraničných veriteľov nie je známe. Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií by nemali byť proti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS