ČLÁNOK
Tender na predaj IRB čo najskôr
20. decembra 1999

Uviedol to nový prezident IRB Adam Celušák. Podľa Romana Chotára, člena predstavenstva IRB, „časový horizont na začatie výberu finančných poradcov na predaj IRB sa počíta na týždne“. Prezident banky uviedol, že privatizácia IRB by sa mala začať skôr, ako dôjde k privatizácii dvoch najväčších bánk na Slovensku – Slovenskej sporiteľne a Všeobecnej úverovej banky.

Dozorná rada IRB na piatkovom zasadaní menovala nové predstavenstvo spoločnosti v zložení Jaroslav Belás, Adam Celušák a Roman Chotár. Nový prezident banky Adam Celušák pôsobil doteraz na Úrade vlády ako poradca v sekcii hospodárskej politiky a predtým bol viceprezidentom Poštovej banky. Pred rozdelením federácie pôsobil v Štátnej banke československej. Adam Celušák svoju kariéru považuje za apolitickú a podľa jeho slov ju staval na odbornosti a nie na politickej orientácii.

Zámerom novej politiky vedenia IRB by podľa vyjadrenia prezidenta mala byť opatrná politika v oblasti aktívnych aj pasívnych operácií. V oblasti aktívnych operácií sa banka zameria v budúcnosti na najbezpečnejšie štátne cenné papiere. V oblasti pasívnej politiky by sa banka podľa jej prezidenta chcela orientovať prioritne na malých a stredných podnikateľov a obyvateľstvo, najmä vďaka agresívnej úrokovej politike. Podľa A. Celušáka sa nová orientácia banky odrazí aj v zoštíhlení organizačnej štruktúry. K jej realizácii však podľa prezidenta ešte nedošlo.

Súčasťou ozdravného procesu v banke je aj prevod problémových úverov do Konsolidačnej banky Bratislava v celkovom objeme 26 až 28 mld. Sk. Časť týchto prostriedkov (približne 8 mld. Sk) za úvery poskytnuté na družstevnú bytovú výstavbu previedli už pred niekoľkými týždňami. Ako informovali predstavitelia banky, v stredu 22. decembra sa má zrealizovať prevod zvyšku týchto úverov.

IRB, ktorá bola do piatku 17. decembra v nútenej správe, vo svojom štvrtkovom vyhlásení uviedla, že začína rozvíjať svoju štandardnú bankovú činnosť v plnom rozsahu. Zrušeniu dvojročnej nútenej správy, ktoré oznámila Národná banka Slovenska vo štvrtok, predchádzalo splatenie refinančného úveru centrálnej banke. Prostriedky na jeho splatenie poskytli Slovenská sporiteľňa, VÚB a SP a to formou konzorciálneho vkladu vo výške 7,8 mld. Sk na dobu 6 mesiacov. Tento bude kolateralizovaný pohľadávkou IRB voči Slovenským elektrárňam.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS