ČLÁNOK
Tender na poradcu privatizácie SPP až 5. októbra
19. septembra 2000

Tender na výber poradcu pri predaji 49 % Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. (SPP) bude vyhlásený 5. októbra zverejnením v Obchodnom vestníku. Podľa zákona o verejnom obstarávaní majú záujemcovia možnosť predložiť ponuky do 40 dní od vyhlásenia. Ako pre agentúru SITA povedal poradca ministra hospodárstva Márius Hričovský, tender nemohol byť vypísaný skôr kvôli minulotýždňovému rokovaniu o Zámere postupu privatizácie SPP v Národnej rade SR.

Podľa zámeru, ktorý 12. júla schválila vláda, by mal byť základný privatizačný projekt vypracovaný do konca novembra. Do konca marca 2001 má byť hotový aj návrh možností privatizácie cez kapitálový trh, alebo priamym odpredajom strategickému investorovi. Za predpokladu dodržania týchto termínov bude návrh do 15. apríla 2001 predložený na rokovanie vlády. Ukončenie procesu privatizácie plynární sa podľa Koncepcie privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie očakáva v júni budúceho roka.

Koncepcia uvažuje s tromi variantmi predaja 49 % akcií SPP. Podľa prvého by malo byť 34 % predaných strategickému investorovi a 15 % portfóliovým investorom. Druhý variant počíta s predajom celého balíka portfóliovým investorom a tretí variant s predajom strategickému investorovi. Predaj sa uskutoční formou medzinárodnej verejnej súťaže, alebo cez kapitálové trhy. Variant rozdelenia akcií má byť známy do konca tohto roka. K transformácii štátneho podniku na akciovú spoločnosť dôjde zrejme od 1. januára 2001.

SPP dosiahol v prvom polroku zisk vo výške 5,771 mld. Sk, čo znamená pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 38,4 %. Hrubý zisk za celý minulý rok dosiahol 9,4 mld. Sk, v roku 1998 to bolo 6,3 mld. Sk. Účtovná hodnota podniku dosiahla koncom minulého roka 70,357 mld. Sk, trhová hodnota predstavuje podľa zverejnených údajov 6 – 8 mld. USD, čo je v prepočte 300 – 400 mld. Sk.

Vo vlastníctve SPP je plynovodné potrubie, ktorým transportuje približne tretinu zemného plynu spotrebovaného v Západnej Európe. Minulý rok bol z hľadiska objemu prepravy plynu z Ruskej federácie rekordným. Spolu bolo prepravených 88,3 mld. metrov kubických zemného plynu, čo je medziročný nárast o 4,2 mld. metrov kubických. Objem tranzitu sa má v tomto roku zvýšiť až na 89,9 mld. metrov kubických.

Hodnotu SPP ovplyvní plánovaná výstavba druhej vetvy plynovodu Jamal z Ruska do Západnej Európy. Na základe zmluvy z roku 1995 mali dve potrubia jamalského plynovodu smerovať v podstate paralelne a transportovať plyn do Poľska a Nemecka. Rusko teraz plánuje presmerovať druhé rameno na Slovensko, čo by umožňovalo predávať plyn aj v južnej Európe bez závislosti od Ukrajiny, ktorá má voči Rusku značné nedoplatky za dovoz plynu. S ruským návrhom doteraz nesúhlasilo Poľsko, ktoré si chce udržať dobré vzťahy s Ukrajinou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS