ČLÁNOK
Tender na dodávateľa systému štátnej pokladnice pokračuje
23. augusta 2001

Tender na dodávku informačného systému projektu štátnej pokladnice, ktorý bol koncom júla pozastavený, pokračuje ďalej. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol vo štvrtok o zastavení správneho konania, ktorého vyhlásenie koncom júla pozastavilo verejné obstarávanie. Dôvodom je fakt, že hoci sa vyskytli určité nedostatky v realizácii verejného obstarávania, nie sú natoľko závažné, aby bolo nutné zrušiť verejnú súťaž. Keďže ÚVO nemá kompetencie na prešetrovanie možného pokusu o manipulovanie rozhodnutia členov výberovej komisie, ani podozrenie z uplácania nie je dôvodom zrušenia súťaže, konštatuje sa v rozhodnutí úradu, o ktorom agentúru SITA informovala riaditeľka odboru dohľadu ÚVO Oľga Markovičová. Súťaž by podľa úradu neprerušilo ani prípadné trestné konanie, ba ani preukázanie úplatku neoprávňuje úrad zastaviť obstarávanie. V priebehu výberového konania sa totiž objavilo podozrenie z ponúknutia úplatku predsedovi výberovej komisie, kvôli čomu požiadalo ministerstvo financií, ako obstarávateľ dodávky v objeme zhruba 1 mld. Sk, o pozastavenie tendra.

Výhrady ÚVO k priebehu obstarávania sa týkajú informovania uchádzačov, nedostatočného vydokladovania úkonov obstarávateľa, ako aj anonymného podania, ktoré poukazovalo na nerovnaké podmienky účastníkov súťaže. Podanie sa týkalo súvislosti so súťažou na dodávateľa systému riadenia výdavkov pre Ministerstvo financií, čo je podľa ÚVO len jedna z ôsmich funkcií systému štátnej pokladnice.

Dôvodom pozastavenia verejného obstarávania na dodávku informačného systému projektu štátnej pokladnice bolo dôvodné podozrenie z pokusu manipulovať rozhodovanie členov komisie ponúknutím úplatku. Medzi kandidátmi na dodávku systému, ktorej hodnota sa odhaduje na 1 mld. Sk, figurovali spoločnosti Siemens Business Services Austria, IBM Slovensko a Hewlett Packard Austria. Víťaz mal byť známy do konca júla a zmluva sa mala podpísať do septembra tohto roka. Tento termín sa však predĺži, keďže počas mesačného pozastavenia tendra lehoty neplynuli. Projekt sa financuje prostredníctvom programu Phare v objeme 160 mil. Sk a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Ten vyčlenil na tento účel v tomto roku 470 mil. Sk. Zvyšná časť finančných prostriedkov sa mala získať zo zdrojov budúcoročného štátneho rozpočtu. Zavádzanie projektu do praxe by malo trvať približne 14 mesiacov, pričom plné spustenie projektu sa očakávalo v lete 2002.

Ministerstvo financií (MF) SR bude akceptovať rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorým bolo zrušené pozastavenie verejného obstarávania na dodávku služieb a technológií pre systém štátnej pokladnice. Správne konanie bolo rozhodnutím ÚVO zrušené a tender bude pokračovať. Súťažné návrhy komisia vyhodnotí a vyhlási poradie úspešnosti. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerky financií Peter Papanek, ktorý upozornil, že v čase vykonávanej kontroly bolo verejné obstarávanie pozastavené a zákonom určené lehoty neplynuli.

Ak by sa MF rozhodlo zrušiť tender, bol by výsledok prípadného nového tendra podľa Papanka právne napadnuteľný. Ministerstvu by potom hrozila finančná pokuta do 1 mil. Sk.

Hovorca MF pripomenul, že rezort ako obstarávateľ by mohol zrušiť vyhlásenú metódu verejného obstarávania, len ak by došlo k naplneniu určitých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Tie sa týkajú prípadu, ak by ani jedna z ponúk nezodpovedala podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania, ak by ani jednu z ponúk neprijal, ak by jej zrušenie nariadil ÚVO, alebo by sa podstatne zmenili okolnosti vyhlásenia súťaže.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS