ČLÁNOK
Tempo ekonomického rastu čílskej ekonomiky sa znižuje, vláda čelí kríze dôvery
20. júna 2001

Z najnovších údajov, ktoré publikovala čílska centrálna banka, je zrejmé, že aprílový index ekonomickej aktivity – IMACEC zaznamenal výrazný pokles a na medziročnom základe predstavuje hodnotu 2,6%. IMACEC vo viacerých parametroch „kopíruje“ tempo rastu hrubého domáceho produktu, ktorý za prvé štyri mesiace 2001 vykazuje úroveň 3,1%. Na medziročnej báze poklesol import, ktorý v apríli predstavoval objem 1,37 miliardy USD, hoci v apríli 2000 bol tento ukazovateľ na hladine 1,57 miliardy USD. Čílske zdroje tiež uvádzajú, že „sotva viditeľné“ sú rastové dáta v priemysle, nižšia je aktivita v telekomunikačnom sektore a vo výrobe telekomunikačných komponentov a iba veľmi mierny je rast v sektore dopravy.

Vzhľadom na čoraz nižšie výdavky čílskych spotrebiteľov sa rozhodla centrálna banka už piaty raz od začiatku roka 2001 znížiť základnú úrokovú sadzbu, ktorá je momentálne na najnižšej úrovni za ostatných 15 rokov. V analýze UBS Warburg sa uvádza, že extrémne nízka benchmarková sadzba síce môže byť oporou pri eventuálnej akcelerácii procesu ozdravenia čílskej ekonomiky, tento vplyv však nemožno očakávať v krátkodobejšom časovom horizonte, s výnimkou podpory slabej meny.

Čílske peso zaznamenalo ďalšie historické minimum voči USD, pretože finančné trhy absorbujú dôsledky opatrení v susednej Argentíne, ktorá sa rozhodla fixovať výmenný kurz pre exportérov na báze kombinovaného priemeru amerického dolára a eura.

Argentínska finančná kríza sa od začiatku roka 2001 podieľala na 7%-nom znehodnotení čílskeho pesa – počas ostatného obchodovania posilnil dolár o ďalších 6 pesos a stabilizoval sa na úrovni 620 pesos/USD.

„Slabá“ čílska mena je síce výhodou pre domáce firmy, ktoré sú exportne orientované, v iných sektoroch však neúmerne zaťažuje spoločnosti, ktoré majú úverové záväzky v zahraničných bankách.

Nízke exportné ceny v ťažobnom a drevospracujúcom sektore (tieto dva rezorty sa podieľajú 15% na tvorbe HDP) odrádzajú zahraničných investorov.

Spotrebiteľská dôvera zaznamenáva negatívny obrat, čo je dané najmä stagnáciou vo sfére dopravy, telekomunikácií, obchodu, turistiky a priemyselnej výroby.

Nezamestnanosť sa v máji zvýšila na 9,1%, pričom v apríli bola na úrovni 8,5%.

Ľavicovo-centristická vláda čelí kríze dôvery a začala kampaň, ktorej hlavným mottom je, aby občania „nepodliehali depresívnym náladám a rozmýšľali viac pozitívne…“

Je však otázne, či bude táto výzva dostatočným impulzom na prekonanie súčasných problémov čílskej ekonomiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS