ČLÁNOK
Témou rokovaní s misiou MMF bude Staff-Monitored Program
6. decembra 2000

Hlavným bodom rokovaní s misiou Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorá prichádza na Slovensko, je návrh Staff-Monitored Program (SMP). Tento program, ktorý vypracuje slovenská strana a MMF bude dohliadať na jeho plnenie, je jednou z podstatných podmienok na získanie reštrukturalizačného úveru zo Svetovej banky EFSAL (Enterprise and Financial Sector Adjustment Loan).

Ako pre agentúru SITA povedal hovorca ministerky financií Peter Švec, v týchto dňoch sa ukončujú práce na prvom návrhu SMP, ktorý bude predmetom rokovaní. „Návrh bude obsahovať konkrétne ciele, spôsoby, ako ich dosiahnuť, a tiež časové horizonty,“ povedal Švec. Podľa neho by mal dokument obsahovať predovšetkým makroekonomické zámery pre rok 2001, súčasťou materiálov však bude i strednodobý finančný výhľad. Podrobnejšie údaje nekonkretizoval. „Predpokladám, že po skončení misie bude môcť text dohodnutého SMP schváliť vláda,“ povedal Švec. Misia MMF by mala na Slovensku zostať približne do polovice decembra.

Od dohody monitorovacieho programu závisí tiež poskytnutie úveru EFSAL. Ako ešte koncom septembra informovali predstavitelia Svetovej banky a ministerstva financií, prvé prostriedky z pôžičky EFSAL by mohli na Slovensko prísť v prvom kvartáli roku 2001. Celková výška pôžičky ešte nebola presne určená, mala sa však podľa vtedajšieho vyjadrenia pohybovať na úrovni 300 mil. USD. V návrhu Programu pomoci krajiny (Country Assistance Strategy – CAS) Svetovej banky sa uvádza navrhovaná výška EFSAL 350 mil. USD. Ministerka financií koncom novembra pre SITA uviedla, že finančné náklady spojené s reštrukturalizáciou bankového sektora by v roku 2001 mohli byť kryté kombináciou emisie reštrukturalizačných dlhopisov, prostriedkami z pôžičky Svetovej banky EFSAL a z úveru od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR).

Strednodobé zámery vlády do roku 2003 sformulovalo ministerstvo v materiáli Strednodobý finančný výhľad, ktorý predložil kabinet spolu s návrhom štátneho rozpočtu do parlamentu. Podľa tohto výhľadu by mala miera rastu HDP stúpnuť z tohtoročných 1,6 % na 3,2 % v roku 2001, v ďalších rokoch sa počíta s mierou rastu 4 % a 4,6 %. Priemerná ročná miera inflácie by mala postupne klesať z tohtoročných 12 % na 6,3 % v roku 2003. Evidovaná miera nezamestnanosti by sa mala znížiť z 19,1 % na 15,2 %. V najbližších rokoch materiál predpokladá zníženie deficitu verejných financií. Schodok verejnej správy by mal v budúcom roku dosiahnuť 38,4 mld. Sk, čo sú 4 % HDP oproti 28,8-miliardovému schodku (3,3 % HDP) v tomto roku. Od roku 2002 by sa však mal schodok verejnej správy postupne znižovať a klesnúť na 36,7 mld. Sk (3,5 % HDP) v roku 2002 a na 34,4 mld. Sk (3 % HDP) v ďalšom roku. Podľa budúcoročného návrhu rozpočtu by sa však schodok verejných financií mohol dostať až na úroveň 5 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS