ČLÁNOK
Téma opatrení na podporu ekonomiky sa musí stať prioritou vlády, upozorňujú SOPK a Klub 500
24. júna 2020

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Klub 500 vyzývajú predsedu vlády SR Igora Matoviča, aby sa téma opatrení na podporu ekonomiky stala hlavnou prioritou celej vlády. „Slovenská vláda zvládla boj s koronavírusom, je najvyšší čas dôsledne sa venovať opatreniam na podporu ekonomiky. Priemyselná produkcia sa u nás prepadla na historické minimum od vzniku samostatnej republiky a zamestnanosť v porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka klesla o pol percenta a neustále klesá. Objem štátnej pomoci napriek tomu výrazne zaostáva za západnými krajinami aj krajinami V4,“ informovali v stredu na tlačovom brífingu predseda SOPK Peter Mihók a predseda Klubu 500 Vladimír Soták.

SOPK a Klub 500 očakávajú, že vláda v zmysle svojho programového vyhlásenia bude osobitnú pozornosť venovať domácim firmám a riešeniu ich problémov. „Bude zohľadňovať skutočnosť, že v hospodárstve SR má dominantné postavenie priemyselná výroba a bude robiť všetko pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, aby aj naďalej zostal kľúčovým národohospodárskym odvetvím,“ povedal predseda SOPK Peter Mihók.

Predseda vlády však podľa SOPK a Klubu 500 o uvedených témach nediskutuje. „Chceme veriť, že premiér pozve na stretnutie aj predstaviteľov domácich zamestnávateľov reprezentovaných predovšetkým SOPK a Klubom 500. Dialóg považujeme za kľúčový, a to najmä v čase, kedy treba hovoriť o pláne na ozdravenie slovenskej ekonomiky. SOPK a Klub 500 sú pripravení na stretnutie s premiérom, na komunikáciu s cieľom pripraviť maximálne efektívne opatrenia na naštartovanie ekonomiky, aby Slovensko tak, ako zvládlo koronavírus, zvládlo aj naštartovanie ekonomiky v čo najkratšom čase,“ doplnil predseda Klubu 500 Vladimír Soták.

SOPK a Klub 500 preto prichádzajú s návrhom desiatich opatrení, ktoré by pomohli priemyslu a aj ekonomike. Má ísť o zvýšenie stropov príspevkov na podporu pracovného miesta, zmeny v minimálnej mzde (odpojenie od príplatkov a mzdových taríf), spustenie verejných investícií, zníženie koncovej ceny energií či zavedenie systémovej podpory investícií.

Rovnako dôležitými opatreniami majú byť aj vytvorenie podmienok pre efektívne čerpanie eurofondov, reforma daní a odvodov, zrušenie dane z dividend, realizovanie reformy štátnej správy či komunálnej reformy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 7. 2020

USD 1,133 0,010
CZK 26,705 0,040
GBP 0,905 0,004
HUF 352,830 0,280
CAD 1,533 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS