ČLÁNOK
Telekomunikačný úrad SR začal vydávať telefónne licencie
4. decembra 2002

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) vydal od začiatku decembra štyri telefónne licencie na poskytovanie hlasovej služby prostredníctvom pevných liniek. Licencie získali firmy Dial Telecom, a.s., ConnSpec Telekom, s.r.o., Aliatel Slovakia, s.r.o. a PosTel, a.s. Agentúru SITA o tom informoval hovorca TÚ Roman Vavro.

„Držitelia licencií sú povinní začať poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie, najskôr však 1. januára 2003,“ uviedol Vavro. „Vzhľadom na to, že časť žiadateľov nedodala všetky potrebné podklady a úrad ich musel vyzvať na ich doplnenie, ďalšie licencie budú vydávané postupne,“ dodal hovorca TÚ.

Držitelia licencií sú povinní za vydanie licencie uhradiť jednorázovo 100 tis. Sk. Alternatívni operátori zároveň budú musieť ročne platiť sumu 200 tis. Sk plus 0,08 % ročného obratu z telekomunikačných činností vykonávaných na základe vydanej licencie. Licencia sa udeľuje na dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia jej právoplatnosti. Držiteľ licencie môže najmenej 60 dní pred ukončením platnosti licencie požiadať úrad o jej predĺženie.

TÚ dostal žiadosti o licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej VTS a na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej VTS ďalej od firiem Energotel, a.s., eTel Slovensko, s.r.o., GTS Slovakia, s.r.o., M.B.C., s.r.o., Nextra, s.r.o., ViaPVT, a.s. (za skupinu Slovanet), Železnice SR – odštepný závod Železničné telekomunikácie a firmy BT Slovakia.

Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre doteraz monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Monopol Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST) na poskytovanie hlasových služieb sa končí 31. decembra tohto roku. Od 1. januára 2003 budú môcť hlasovú službu poskytovať aj konkurenti ST.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS