ČLÁNOK
Telekomunikačné spoločnosti sú v kritickom štádiu úverového zaťaženia
12. decembra 2000

Úrad pre finančné služby, hlavný regulačný orgán v britskom bankovom sektore, varoval viac ako 50 bánk, ktoré sa úverovo angažujú vo vzťahu k telekomunikačným spoločnostiam a operátorom mobilných sietí. Osobitne tie firmy, ktoré sa chceli presadiť v rámci finančne preexponovaných akvizícií a fúzií, ako aj pri získavaní licencií na poskytovanie takzvaných 3G-služieb, sa dostali do situácie, v ktorej je návratnosť získaných úverových zdrojov veľmi problematická a v niektorých prípadoch dokonca nereálna.

Ak sa tieto telekomunikačné firmy a operátori mobilných sietí nedostanú k ďalším úverom, potom sa spochybnia ich ambície vybudovať mobilné siete tretej generácie, hoci za už získané licencie na ich prevádzkovanie, vynaložili horentné sumy

Operátori v Európe špecifikujú náklady na vytvorenie kvalitatívne novej infraštruktúry na 100 miliárd EUR, niektoré odhady hovoria dokonca o čiastke 180 miliárd EUR. Tento rozdiel je daný stupňom využitia už existujúcich sietí.

Banky však už poskytli úvery na získanie spomínaných 3G-licencií vo výške 100 miliárd EUR a ich celková úverová angažovanosť voči telekomunikačnému sektoru sa pohybuje zhruba na úrovni 170 miliárd EUR.

Britský Úrad pre finančné služby (FSA) na jednej strane tvrdí, že časť bánk veľmi pružne zvažovala možné riziká pri poskytovaní zdrojov pre telekomunikačné spoločnosti, niektoré bankové domy však v tejto sfére "vôbec nepostupovali perfektne", čo sa im môže vo veľmi krátkom čase vypomstiť.

FSA vyzýva banky, aby boli maximálne obozretné a pozorne vyhodnocovali akékoľvek signály svedčiace o zhoršení podmienok v telekomunikačnom sektore.

FSA ďalej konštatuje, že z celkového počtu oslovených pätdesiatich bánk, sa do kritickej situácie môže dostať až 34 finančných inštitúcií.

Úrad pre finančné služby chce, aby jeho terajšie aktivity boli základom nového prístupu pri stanovovaní priorít pre celkovú reguláciu finančného sektoru.

Zameria sa na najväčšie riziká, ktoré sa týkajú finančného systému v súvislosti s prípadnými zmenami politickej a ekonomickej situácie v krajinách, do ktorých sú nasmerované úverové zdroje, no pozorne sa bude monitorovať aj nadmerná angažovanosť bánk v jedinej oblasti, prípadne sektore. Teraz je teda pod "drobnohľadom" sektor telekomunikačný.

V priemere sa v ňom banky angažujú zhruba na úrovni 5% celkových aktív. Barclays Group definovala svoju angažovanosť vo vzťahu k telekomunikačnému sektoru na úrovni 3% aktív.

Nielen firmy, ale aj banky samotné musia mať kvalitné štruktúry „najvyššieho kalibru“; na monitorovanie a riadenie rizík – zdôrazňuje FSA.

Podobná je aj situácia pri poskytovaní syndikovaných úverov, na ktorých sa podieľajú viaceré bankové domy. Takéto úvery napríklad čerpal Mobilcom v Nemecku a Hutchison vo Veľkej Británii.

Obidve tieto firmy znášajú úverové zaťaženie ťažšie v porovnaní s predbežnými odhadmi. Akcie Mobilcomu napríklad poklesli o 21% a v tejto situácii sa bude iba veľmi ťažko hľadať banka, ktorá poskytne Mobilcomu krátkodobý úver na splatenie úrokov z už poskytnutého úveru vo výške 5 miliárd EUR, ktorý Mobilcom získal ešte počas minulého leta a je splatný v júli 2001.

Finančný riaditeľ Mobilcomu Thorsten Grenz tvrdí, že jeho firma má stále dostatok efektívnych a momentálne nevyužitých kreditných liniek. V zálohe tiež zostáva France Telecom, ktorý je vlastníkom 28,5% akcií Mobilcomu a mohol by ako jeden z kľúčových akcionárov poskytnúť krátkodobú refinančnú výpomoc.

Kľúčovým je však iný problém – celkové náklady na vybudovanie 3G-sietí a plánované výnosy z ich prevádzkovania zostávajú stále v polohe neurčitosti.

Podľa analýzy Quotient Communications, poradenskej firmy vo sfére 3G-služieb, mnohí operátori podhodnotili náklady, ktoré budú musieť vynaložiť.

Ich situácia, podobne ako pozícia úverujúcich bánk, teda zostane komplikovaná a určite bude predstavovať dlhodobejší problém.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS