ČLÁNOK
Telekomunikáciám hrozí zrejme ďalšia pokuta od PMÚ
13. septembra 2000

Hoci Protimonopolný úrad SR ešte nevydal konečné rozhodnutie vo veci zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) je možné predpokladať, že konečný verdikt potvrdí zneužívanie dominantného postavenia spoločnosťou a telekomunikáciám hrozí pokuta minimálne vo výške 3 mil. Sk. Možné zneužívanie dominantného postavenia ST možno pritom považovať za recidívu, pretože zhruba pred rokom spoločnosť jednu pokutu vo výške 3 mil. Sk od Protimonopolného úradu (PMÚ) už dostala. Agentúre SITA to potvrdil riaditeľ výkonného výboru PMÚ Imrich Zwieb.

Otázka zneužívania dominantného postavenia ST sa dostala opäť do popredia po tom, čo Asociácia poskytovateľov internetu (API) podala v utorok na PMÚ oznámenie v tejto veci. Asociácia tak reagovala na skutočnosť, že ST obmedzili nitrianskemu Kňazskému semináru sv. Gorazda pripojenie na analógovú linku. Predstavitelia API tvrdia, že telekomunikácie svojvoľne nainštalovali do existujúceho vedenia filter, čím obmedzili použiteľné frekvenčné pásmo v snahe donútiť Kňazský seminár, aby si objednal službu Analóg plus za trojnásobok doterajšej ceny alebo ešte drahší digitálny okruh, čo asociácia považuje za vynucovanie neprimeraných podmienok v zmluvách a obmedzovanie distribúcie služieb na úkor spotrebiteľov. Podľa API, telekomunikácie uvažujú v najbližšom období s plošným nasadzovaním frekvenčných filtrov, čo by mohlo podľa nich ohroziť prevádzku slovenského internetu, a čo ohrozuje aj pripojenie stredných škôl na internet, napríklad v rámci projektu Infovek.

Ako uviedla hovorkyňa ST Gabriela Nemkyová, ST už od začiatku tohto roka upozorňovali zákazníkov, ktorí využívajú prenajaté analógové okruhy mimo frekvenčného pásma 300 – 3400 Hz, že dôjde k zmenám v oblasti prenajímania okruhov v miestnej sieti z dôvodu ich postupnej digitalizácie. Zákazníci si teda môžu vybrať, či prejdú na úplne digitálny okruh alebo si kúpia službu Analóg plus, ktorá však platí len do konca roku 2001. Cena za obidve služby je však násobkom doterajších poplatkov. S postupom ST podľa G. Nemkyovej súhlasilo ministerstvo dopravy ako aj PMÚ. Ako však I. Zwieb z PMÚ uviedol, je pravda, že ST konzultovali prechod z analógových liniek s PMÚ ale nie v takej podobe, ako to prezentujú. Úrad odsúhlasil podľa neho len princípy, ktoré je z hľadiska hospodárskej súťaže možné použiť, Úrad však neodsúhlasil konkrétny postup ST.

Podľa G. Nemkyovej neobstojí ani argumentácia API týkajúca sa odpojenia väčšiny škôl Slovenskými telekomunikáciami a myšlienka, že ich snahou je zmariť projekt Infovek. „ST podporujú projekty neustáleho rozširovania internetu v rámci stredných škôl, o čom svedčí aj projekt „Internet pre školy“, kde Slovenské telekomunikácie poskytli pripojenie do internetu prostredníctvom ISDN, spolu s voľnými impulzmi na internetové čísla, tridsiatim stredným a základným školám na Slovensku,“ hovorí G. Nemkyová.

„Čo sa týka projektu Infovek, takmer všetky školy pripojené v prvej etape využívajú v súčasnosti službu prenájmu miestneho vedenia od ST. Ak by teda ST pristúpili k plošnému nasadzovaniu frekvenčných filtrov, čo možno po skúsenostiach s Kňazským seminárom v Nitre logicky predpokladať, došlo by de facto k odpojeniu takmer všetkých škôl projektu Infovek, a tým k zmareniu celého projektu,“ reagoval M. Ďurkovič.

V súvislosti s kritikou výšky požadovaných platieb za digitálne okruhy Nemkyová uviedla, že napríklad cena za miestny digitálny okruh v Českom Telecome je 9 800 CZK, kým cena spomínaného okruhu v Slovenských telekomunikáciách je 8 500 Sk, čo sú porovnateľné ceny so štátmi strednej Európy.

Podľa M. Ďurkoviča z API mesačná cena za prenájom služby porovnateľnej s Analóg plus je v EÚ 13 EUR a v USA 11 USD. ST za Analog plus účtujú 6000 Sk mesačne, čo je podľa jeho slov desaťnásobok európskych a amerických cien. „V zmysle zákona na ochranu hospodárskej súťaže ide preto podľa názoru API o zneužívanie dominantného postavenia na trhu vynucovaním zjavne neprimeraných podmienok v zmluvách,“ dodal M. Ďurkovič.

Ako uviedol I. Zwieb, PMÚ považuje oznámenie API za priťažujúcu okolnosť a ďalší dôkaz o tom, že ST zneužívajú dominantné postavenie. Prvostupňový verdikt by mal byť zverejnený do konca septembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS