ČLÁNOK
Telekom Austria verí, že tender na vstup do ST vyhrá
18. februára 2000

Novinárov o tom informoval projektový manažér TA pre Slovensko Christian Halbritter a hovorkyňa spoločnosti Birgit Drupela.

„Telekom Austria má víziu budovania a posilňovania svojej pozície v rámci strednej a východnej Európy. Disponuje finančným zázemím a medzinárodnými kontaktmi, aby tieto vízie zrealizovala. Najdôležitejšie na čo sa teraz zameriavame je expanzia do strednej Európy. Sme toho názoru, že TA predstavuje ideálneho partnera pre Slovenské telekomunikácie,“ uviedol Ch. Halbritter. Podľa neho TA v poslednej dobe pracovali na návrhoch dokumentov pre slovenskú vládu, ktoré súvisia s privatizáciou ST.

Návrh telekomunikačného zákona považuje predstaviteľ TA za veľmi dôležitú právnu normu, ktorá bude mať vplyv na úspech budúceho partnera ST. Prípadné odsunutie jeho prijatia však neovplyvní záujem TA o vstup do ST. Podľa Ch. Halbrittera, TA má konkrétnu predstavu o hodnote nadpolovičného podielu ST, odmietol ju však konkretizovať. Dodal, že procesy okolo spoločností Herold Tele Media či Rádia CDI v žiadnom prípade neovplyvnia túto hodnotu a nebudú mať vplyv na cenu ST.

Na otázku prípadného predaja podielu France Telecom v spoločnosti EuroTel predstaviteľ TA dodal, že „verí, že France Telecom nevyhrá súťaž a nebude predávať svoj podiel v EuroTeli.“ Ch. Halbritter nevylúčil ani prípadné spojenie s iným záujemcom o vstup do ST. Vo fáze tendra však spoločnosť plánuje postupovať samostatne bez strategického partnera. Ako však Ch. Halbritter dodal, „nevylučuje takúto možnosť v budúcnosti“.

Na otázku, či by sa TA bola bývala zúčastnila tendra aj v období bývalej vlády, ktorej privatizačný model predpokladal predaj štvrtinového podielu v ST odpovedal CH. Halbritter jednoznačne kladne. Podľa neho nie je správne vnášať do celého procesu politický podtón a veľkosť podielu nie je rozhodujúcim faktorom pre TA pri rozhodovaní o vstupe do ST.

TA je dominujúcim prevádzkovateľom a dodávateľom telekomunikačných služieb v Rakúsku. V roku 1998 sa spoločnosť osamostatnila ako akciová spoločnosť Telekom Austria AG zo spoločnosti Post und Telekom Austria AG a koncom toho istého roka bola posilnená strategickým partnerom Telecom Italia, ktorá získala 25 % podiel na spoločnosti TA plus jednu akciu. Súčasťou koncernu TA sú akciové spoločnosti Telekom Austria AG a Mobilkom Austria AG, ako aj spoločnosti s ručením obmedzeným Datakom Austria GmbH a Highway 194 InternetvertriebsGmbH. Prvá z nich je popredným prevádzkovateľom pevnej telekomunikačnej siete a v súčasnosti je jeho podiel po dvojročnej liberalizácii trhu 85 %. Podiel Telekomu Austria v ďalšej spoločnosti Mobilkom predstavuje 74,999 % a dcérska spoločnosť Telecom Italia spoločnosť Stet International v nej vlastní 25,001 %. Spoločnosť Datakom Austria, ktorá je v stopercentnom vlastníctve TA je špičkou na rakúskom trhu dátových služieb. V spoločnosti Highway 194 má TA podiel 51 %, zvyšných 49 % vlastní Rakúsky rozhlas ORF.

Ako Ch. Halbritter zdôraznil, stratégia spoločnosti do budúcnosti sa odvíja od hesla „Od monopolu k prvenstvu“. Svoje prvenstvo a podiel na raste rakúskeho trhu si chce spoločnosť udržať ofenzívnou stratégiou. K tomuto rastu by podľa predstaviteľa spoločnosti malo prispieť aj úsilie o rozširovanie pôsobenia v strednej a východnej Európe.

Koncern ako celok dosiahol v roku 1998 konsolidovaný obrat vo výške 46,6 mld. ATS, pričom na rok 1999 predpovedá Ch. Halbritter obrat vo výške 48 mld. ATS. V pevnej sieti prevádzkuje TA viac ako 3,9 mil. prípojok a v oblasti mobilnej komunikácie má TA viac ako 32 mil. zákazníkov. Podľa Ch. Halbrittera spoločnosť preinvestuje v rokoch 1999 až 2003 celkom 40 mld. ATS do ďalšieho zdokonaľovania siete. Okrem toho bude TA investovať vyše 3,2 mld. ATS do prípravy a zaškoľovania svojich pracovníkov. Do digitalizácie rakúskej telefónnej siete spoločnosť investovala na prelome rokov 1999/2000 celkovo 41 mld. ATS.

Medzi ďalšie plány spoločnosti patrí umiestnenie časti akcií na burze. Súčasne prebiehajú rokovania o navýšení kapitálu spoločnosti. Ako Ch. Halbritter uviedol, v súčasnosti existujú ešte len špekulácie, kto by sa mohol stať vlastníkom štátneho podielu TA, ktorého proces privatizácie prebieha paralelne s privatizáciou ST. Neoficiálne informácie však hovoria o nemeckom konkurentovi Deutsche Telekom, ktorý by v rámci agresívnej stratégie mohol získať podiel v TA, a v prípade získania majority TA v Slovenských telekomunikáciách, stať sa tak nepriamym vlastníkom ST.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS