ČLÁNOK
Telefonovanie na dovolenke
15. júla 2003

Vysokoškoláci a často aj stredoškoláci chodia dnes na dovolenky, letné kurzy a rôzne pobytové zájazdy sami, bez rodičov. Rodičia dovolenkujú bez svojich ešte malých detí, ktoré sú v tom čase u starých rodičov alebo v detských táboroch. Sú situácie, keď dokonca oddelene dovolenkujú manželia. A je dosť aj takých dovolenkárov, ktorí si svoju prácu berú so sebou k moru alebo na hory. Tí všetci chcú a neraz i potrebujú rýchlo sa dohovoriť s tými, čo zostali doma. Ideálnym médiom schopným sprostredkovať komunikáciu je telefón, a najmä mobilný telefón. Už dávno sa stal neodmysliteľnou súčasťou nášho života a nachádza uplatnenie čoraz častejšie aj na cestách a počas dovoleniek.

Z pevnej na pevnú

Tí, ktorí nevlastnia mobil a potrebujú alebo chcú komunikovať s domovom, môžu využiť služby Slovenských telekomunikácií (ST) pre dovolenkárov na volanie z pevných liniek:

Karta Echo

Túto kartu možno použiť v zahraničí i na Slovensku. Cenu len za uskutočnené hovory účtujú ST v mesačnom telefónnom účte. Podľa ST je to vo väčšine krajín najlacnejší spôsob, ako telefonovať na Slovensko. Pri každom hovore možno skontrolovať prevolanú sumu. Držiteľ karty má možnosť určiť si maximálny limit, ktorý chce mesačne pretelefonovať. Volacia karta má neobmedzenú časovú platnosť. K jednej telefónnej linke môžu byť vydané až dve volacie karty. Zvýšenú ochranu pred zneužitím zabezpečuje PIN. Službu ST zariadia tomu, kto je majiteľom telefónnej stanice alebo prístupu ISDN.

Karta GLOBAL

Kartu si možno zakúpiť v hodnotách 200, 400

a 1 000 Sk v zákazníckych miestach ST Infotel, na poštách, v stánkoch PNS, v CK a u ďalších zmluvných predajcov. Cena za hovor sa odpočítava z kreditu karty. Podobne ako pri karte Echo je to vo väčšine krajín najlacnejší spôsob, ako telefonovať na Slovensko. Pri každom hovore si možno kontrolovať pretelefonovanú sumu.

Slovakia Direct

Túto službu ocení ten, kto potrebuje volať zo zahraničia z pevnej na pevnú linku na účet volaného. Cena za hovor sa účtuje volanému účastníkovi v jeho mesačnom telefónnom účte. Hovor sa prepája na živého slovenského operátora. Volaný účastník zaplatí cenu, ako keby sám volal zo Slovenska do príslušnej krajiny, a poplatok 39 Sk za sprostredkovanie služby. Spojenie s účastníkmi mobilných sietí nie je možné.

Kontakt z mobilu

Komunikáciu z domovom počas dovolenky umožňuje roaming. Služba umožňuje používať vlastnú SIM kartu i telefónne číslo v sieti iného operátora GSM, a tak telefonovať a prijímať hovory aj mimo Slovenska. Pokiaľ má vlastník mobilu s mobilným operátorom zmluvu o medzinárodnom roamingu, má zapojený telefón a aktivovaný roaming, je automaticky registrovaný v sieti operátora ako jeho účastník. Kto napríklad cestuje cez Rakúsko, je účastníkom siete Orange GSM a má pri sebe telefón – vzhľadom na to, že existuje dohoda medzi Orange GSM a oboma prevádzkovateľmi siete GSM v Rakúsku – môže v tejto krajine telefonovať a prijímať hovory na svoje číslo.

Spôsob volania

Bez ohľadu na to, kde vo svete sa vlastník mobilu nachádza, číslo jeho GSM telefónu zostáva stále to isté. Ak ho budú chcieť zastihnúť volajúci zo Slovenska, volia jeho bežné telefónne číslo bez medzinárodného kódu – nepotrebujú vedieť, kde sa práve nachádza. Osoby, ktoré mu volajú zo zahraničia (vrátane krajiny, kde sa momentálne nachádza) musia vždy zvoliť medzinárodný kód pre Slovensko 00 421 905 bez ohľadu na to, či je na Slovensku alebo v zahraničí, a potom jeho bežné číslo. Ak je účastník roamingu v zahraničí a chce volať, volí pred účastníckym číslom medzinárodný kód pre Slovensko alebo pre inú krajinu. Pokiaľ telefonuje napríklad z Rakúska na iný telefón využívajúci roamingovú službu, nachádzajúci sa vo Viedni, musí zvoliť medzinárodný kód 00 421. Ak sa chce spojiť s iným účastníkom GSM, musí vždy použiť medzinárodný kód krajiny, v ktorej je ten účastníkom siete GSM. Pre hovory v krajine, kde sa momentálne nachádza, zvolí miestne číslo bez medzinárodného kódu.

Poplatky

Ak účastník roamingu telefonuje z krajiny, v ktorej využíva roamingové služby, všetky poplatky sa budú odvodzovať z taríf zahraničného operátora, ku ktorým sa prirátajú administratívne poplatky zahraničného i jeho operátora. Ako účastníkovi v zahraničí mu bude účtované hovorné v zmysle medzinárodných taríf platných na Slovensku za prijatie hovoru v krajine, v ktorej práve využíva roamingové služby. Príklad: volajúci zvolil vaše bežné telefónne číslo a nevie, kde vo svete sa nachádzate. V takom prípade osoba, ktorá volá zo Slovenska alebo z inej krajiny, zaplatí miestny poplatok za vstup do siete miestneho operátora. Vy ako účastník roamingu zaplatíte medzinárodný poplatok zo siete domáceho operátora (napr. EuroTelu) do miesta, kde sa nachádzate.

Je dôležité vedieť, že prijímané hovory v roamingu nie sú bez poplatkov. Kto sa chce vyhnúť vysokým účtom za medzinárodné hovory alebo zneužitiu telefónu, využije službu blokovanie hovorov. Toto je doplnková služba, ktorú poskytuje mobilný operátor na požiadanie (napr. EuroTel má Roaming 2000).

Kto je najlacnejší

Rozdiely v cenách hovorov cez EuroTel alebo Orange nie sú veľké. Vo všeobecnosti je Orange pri telefonátoch a posielaní SMS o niečo lacnejší než EuroTel, pri porovnaní cien esemesiek pri predplatených kartách je zasa vo všetkých krajinách okrem Poľska a Maďarska Easy karta výhodnejšia než Prima.

Výrazné sú však cenové rozdiely medzi jednotlivými zahraničnými operátormi. Cena vášho telefonátu v roamingu závisí najmä od toho, do ktorej z viacerých sietí v konkrétnej krajine sa prihlásite. Pritom napríklad v Rakúsku dosahuje rozdiel medzi rôznymi operátormi približne tretinu ceny hovoru a v Grécku môžete správnym výberom operátora ušetriť až polovicu poplatkov. V niektorých krajinách je jednoznačne najvýhodnejší jeden konkrétny operátor, zväčša ten najmenší alebo najmladší (napríklad Oskar v Českej republike alebo Vodafone v Maďarsku). V iných štátoch sa ceny líšia podľa jednotlivých služieb: v Nemecku má napríklad najlacnejšie esemesky Vodafone D2, telefonovať však môžete najvýhodnejšie zo siete Viag Interkom. Preto, kto nechce zbytočne míňať, mal by si zistiť ceny jednotlivých operátorov vopred.

Na čo nezabudnúť

® Pred cestou si overte, či v krajine funguje rovnaká mobilná sieť ako na Slovensku (GSM 900/1800). Tá je štandardom vo veľkej časti sveta, ale napríklad v USA a v Kanade váš mobil zväčša nebudete môcť použiť. Ak napriek tomu potrebujete byť v zahraničí zastihnuteľný na svojom čísle, informujte sa u vášho operátora na možnosť zapožičania vhodného mobilného telefónu.

® Vopred si zistite ceny za telefonáty a odosielanie SMS u jednotlivých operátorov v zahraničí. Informácie nájdete na www.eurotel.sk alebo www.orange.sk.

® Pokiaľ nemáte prístup k internetu, navštívte predajné miesta vášho operátora a požiadajte o poskytnutie aktuálneho cenníka. Nezabudnite, že ak chcete telefonovať s operátorom prevádzkujúcim iba sieť GSM 1800, potrebujete duálny telefón.

® Pred odchodom zo Slovenska si nezabudnite roaming aktivovať. Ak nechcete platiť vysoké účty aj za prijímanie hovorov, presmerujte si všetky prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo ich úplne zablokujte. Ak si ponechávate možnosť prijímať hovory, informujte svojich známych a spolupracovníkov, že odchádzate na dovolenku, aby vám volali len v nevyhnutných prípadoch.

® Do kufra si nezabudnite pribaliť nabíjačku telefónu, zíde sa vám možno aj príručka k telefónu a informácie o roamingových partneroch vášho operátora.

® Pred nastúpením do lietadla si mobil vypnite.

® Telefón sa v cudzine po zapnutí automaticky prihlási do siete s najsilnejším signálom a zotrvá v nej, kým sa signál úplne nestratí. Na mieste vašej dovolenky však môžu byť k dispozícii aj iné siete, v ktorých môže byť telefonovanie alebo posielanie esemesiek lacnejšie. Najlepšie je preto nastaviť na telefóne manuálny výber siete a zvoliť si tú, ktorá je pre vás najvýhodnejšia. Počas pobytu môžete využívať aj viacero mobilných operátorov, napríklad cez jedného telefonovať a cez ďalšieho posielať esemesky.

® V prípade núdze môžete vo väčšine krajín využiť tiesňové volanie na číslo 112, často aj bez vloženia SIM karty.

® Čo najskôr po návrate na Slovensko zapnite telefón a prihláste sa do domácej siete, aby systém zaregistroval, že ste opustili zahraničnú sieť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS