ČLÁNOK
Telebanking SLSP využívalo ku koncu septembra 114 tis. klientov
15. novembra 2002

Telebankingové služby Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) využívalo ku koncu septembra 114 tis. klientov, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka prestavuje nárast o 43 %. Prostredníctvom telebankingu klienti zrealizovali 550 tis. operácií, čo je medziročne viac o 189 %. Objem operácií sa pritom zvýšil o 118 % na 3,9 mld. Sk. Telebanking zahŕňa služby internetbanking, telephonebanking, mailbanking, SMSbanking a Mobilbanking. Informoval o tom podpredseda predstavenstva SLSP Štefan Máj.

Homebanking, ktorý využívajú prevažne podnikateľské subjekty, ku koncu septembra používalo 2 300 klientov, čo je medziročne o 10 % viac. Prostredníctvom tejto služby klienti banky zrealizovali 2,2 mil. transakcií v objeme 122 mld. Sk. Počet transakcií pritom medziročne stúpol o 16 % a ich objem o 25 %.

SLSP evidovala ku koncu septembra 903,2 tis. platných bankových kariet. Prostredníctvom kariet banky sa zrealizovalo 2,24 mil. operácií na platobných termináloch SLSP, čo je medziročne viac o 25,6 %. Objem operácií na POS termináloch sa zvýšil o 21,7 % na 2,8 mld. Sk. Na celkovom počte transakcií prostredníctvom POS terminálov dosiahol podiel Slovenskej sporiteľne 19,8 % a na celkovom objeme transakcií 23,1 %. SLSP mala ku koncu septembra 2 510 platobných terminálov.

Prostredníctvom kariet SLSP sa počas prvých deviatich mesiacov uskutočnilo 20,1 mil. operácií v rámci siete bankomatov, čo je medziročne viac o 7,5 %. Objem transakcií v bankomatoch stúpol výraznejšie o takmer 17 % na 38 mld. Sk. SLSP sa na celkovom počte transakcií cez sieť bankomatov v rámci Združenia bankových kariet (ZBK) podieľala 46,4 %. Na celkovom objeme transakcií v rámci ZBK banka dosiahla 44,3-percentný podiel. SLSP mala ku k ultimu septembra 418 bankomatov.

Majoritným akcionárom SLSP je Erste Bank, ktorá vlastní 67,19 % akcií sporiteľne. Európska banka pre obnovu a rozvoj má 19,99-percentný podiel na základnom imaní, Ministerstvo financií SR vlastní 10 % akcií a Reštitučný investičný fond 2,82


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS