ČLÁNOK
Telebanking Slovenskej sporiteľne využívalo ku koncu júna 107 560 klientov
21. augusta 2002

Telebankingové služby Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) využívalo ku koncu júna 107 560 klientov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o 75,5 %. Objem transakcií prostredníctvom telebankingu dosiahol 2,4 mld. Sk, čo je medziročne viac o 132 %. Telebanking pritom zahŕňa služby internetbanking, mailbanking, SMSbanking a SIMtoolkitbanking. Informoval o tom podpredseda predstavenstva SLSP Štefan Máj.

Službu homebanking, ktorú využívajú prevažne podnikateľské subjekty, ku koncu polroka používalo 2 300 klientov, čo znamená medziročné zvýšenie o 17,8 %. Objem transakcií zrealizovaných prostredníctvom homebankingu pritom dosiahol 78,3 mld. Sk a medziročne stúpol o 16 %.

SLSP evidovala ku koncu júna 885 tis. aktívnych platobných kariet. Prostredníctvom kariet sporiteľne sa v prvom polroku v POS termináloch zrealizovalo 1,424 mil. transakcií, čo je medziročne viac o 29 %. Objem transakcií kartami SLSP v POS termináloch pritom stúpol o 24 % na 1,739 mld. Sk. Na celkovom počte transakcií prostredníctvom terminálov dosiahol podiel SLSP 19,8 % a na objeme 23 %. SLSP mala ku koncu júna 2 497 platobných terminálov, čo je o 350 viac ako v rovnakom období minulého roka a súčasne 24 % na trhu.

Prostredníctvom kariet SLSP sa počas prvých šiestich mesiacov uskutočnilo 13,226 mil. operácií na bankomatoch, čo predstavuje nárast o 7,8 %. Objem zrealizovaných transakcií pritom stúpol o 16 % na 24,251 mld. Sk. Podiel banky v počte transakcií cez sieť bankomatov v rámci Združenia bankových kariet (ZBK) predstavoval ku koncu júna 46,7 %. Na celkovom objeme transakcií v rámci ZBK banka dosiahla podiel 44,9 %. SLSP mala ku koncu júna 415 bankomatov, čo pokrývalo 33 % trhu.

Majoritným akcionárom SLSP je Erste Bank, ktorá vlastní 67,19 % akcií sporiteľne. Európska banka pre obnovu a rozvoj má 19,99-percentný podiel na základnom imaní, Ministerstvo financií SR vlastní 10 % akcií a Reštitučný investičný fond 2,82 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS