ČLÁNOK
Technológie Intel Centrino rozväzujú ruky
16. marca 2003

Spolocnost Intel Corporation predstavila mobilnú technológiu Intel Centrino spájajúcu bezdrôtové funkcie do novej generácie mobilných pocítacov, ktoré podnikovým užívatelom aj spotrebitelom poskytne väcšiu volnost pripájania z nových miest a novými spôsobmi.

Súcastou mobilnej technológie Intel Centrino, ktorá predstavuje najlepšiu technológiu spolocnosti Intel pre mobilné pocítace, je nový mobilný procesor, súvisiace cipsety a funkcie bezdrôtových sietí podla štandardu 802.11 optimalizované, testované a preverené s cielom zabezpecit vzájomnú spoluprácu. Okrem bezdrôtových komunikácií je mobilná technológia Intel Centrino vybavená funkciami navrhnutými s cielom predlžit prevádzkyschopnost pocítaca pri napájaní akumulátormi, umožnit tenšiu a lahšiu konštrukciu notebookov a poskytnút mimoriadny mobilný výkon.

„Odstránenie závislosti pocítacov na kábloch zmení spôsob používania notebookov; ludia budú môct komunikovat, pracovat alebo sa bavit kdekolvek a kedykolvek budú chciet,“ hovorí Craig Barrett, CEO spolocnosti Intel. „Náš dôraz na integráciu všetkých prvkov mobility umožnuje, aby mobilná technológia Intel Centrino prinášala mimoriadnu skúsenost bezdrôtovej práce s pocítacmi. Je to prvýkrát, kedy sme spojili viac technológií pod jednu znacku. Táto revolucná inovácia spolu s celoodborovými investíciami a rozmiestnovaním nových hotspotov prináša podnikom i jednotlivcom nové výpoctové a komunikacné príležitosti a zvyšuje úžitkovú hodnotu mobilných pocítacov.“

„Mobilita je na Slovensku velmi populárna a ludia s oblubou používajú svoje mobilné zariadenia mimo domova alebo kancelárie. Penetrácia mobilných telefónov je u nás vysoká, vznikajú nové hotspoty a dalšie siete WLAN. Preto si myslíme, že Slováci sú na dnes predstavovanú mobilnú technológiu Intel Centrino pripravení,“ prehlasuje Predrag Jaksic, Country Manager CSEE.

Notebooky s mobilnou technológiou Intel Centrino sú okamžite dostupné od popredných výrobcov pocítacov z celého sveta. Ceny systémov sa pohybujú už od 1.399 US$, sú porovnatelné so súcasnými notebookmi spotrebitelskej triedy. Obchodníci s pocítacmi môžu tieto notebooky oznacit logom znacky mobilnej technológie Intel Centrino s výraznou farbou magenta a oznacením Intel Inside.

Urýchlené rozmiestnovanie hotspotov po celom svete

Hotspoty — miesta, odkial sa užívatelia môžu pripájat s použitím bezdrôtových technológií podla štandardu 802.11 — neustále vznikajú a tak užívatelom poskytujú vyššiu mobilitu ako kedykolvek predtým. Podla priemyselných analytikov spolocnosti IDC ich bude do roku 2005 na celom svete viac než 118.000.

Použitie skutocne mobilných notebookov môže zmenit spôsob života mnohých ludí. S notebookmi vybavenými mobilnou technológiou Intel Centrino si ludia na služobných cestách budú môct pri cakaní na letisku kontrolovat svoju kancelársku elektronickú poštu alebo si cítat on-line noviny vydávané v ich meste a ešte mat dostatok energie v akumulátore, aby sa mohli v priebehu letov domov pozerat na film z DVD. Realitní agenti si budú bezdrôtovo kontrolovat najnovšie súpisy pri obede s potenciálnymi kupcami domu. Pracovníci pôsobiaco v odbore financného plánovania budú zistovat situáciu na trhu a aktivovat klientské objednávky zo seminára, bez toho aby to bolo na úkor výkonu potrebného ku spracovaniu najnárocnejších kancelárskych aplikácií. Študenti sa budú môct registrovat na predmety budúceho semestra alebo si hladat brigády priamo z vysokoškolskej knižnice – a to všetko z elegantného, lahkého systému, ktorý ich nebude obmedzovat svojou váhou.

V rámci zavádzania mobilnej technológie Intel Centrino Intel spolupracoval s poprednými poskytovatelmi bezdrôtových služieb, s hotelmi, letiskami, maloobchodnými a reštauracnými retazcami po celom svete s cielom urýchlit rozmiestnovanie verejných hotspotov a zvýšil informovanost o ich existencii. Okrem marketingových a propagacných akcií Intel vypracoval program Wireless Verification Program, ktorý zahrna inžinierstvo a testovanie mobilnej technológie Intel Centrino s rôznymi zariadeniami prístupových bodov, rôznymi kombináciami softwaru, lokalít bezdrôtových sietí a poskytovatelov bezdrôtových služieb s cielom preverit ich kompatibilitu a tak dalej rozšírit bezdrôtové skúsenosti koncových užívatelov. Výsledkom tohoto celosvetového úsilia spolocnosti Intel sú tisíce verifikovaných verejne prístupných hotspotov. Firma pocíta s verifikáciou viac než 10.000 dalších do konca tohoto roka.

Spolocnost Intel tiež vypracovala celosvetový program Wireless Identifier Program, ktorého súcastou je oznacenie pomáhajúce užívatelom zistit, odkial je možné sa bezdrôtovo pripájat. Tento program užívatela informuje, že siet urcitého poskytovatela služieb bola verifikovaná pre použitie mobilnej technológie Intel Centrino. Okrem toho táto spolocnost založila v minulom roku fond disponujúci ciastkou 150 miliónov US$ pre investovanie do firiem, ktoré pomáhajú rozširovat a urýchlovat infraštruktúru a možnosti potrebné na zvýšenie dostupnosti využívania bezdrôtovej mobilnej výpoctovej techniky.

Technológia vnútri

Technológia predstavovaná znackou mobilnej technológie Intel Centrino je spojením mobilného procesora Intel Pentium M, cipsetu radu Intel 855 a konektivity bezdrôtovej siete Intel PRO/Wireless 2100 Network Connection. Všetky komponenty boli optimalizované, preverené a testované z hladiska vzájomnej spolupráce a mobility.

Samotný procesor využíva novú mikroarchitektúru optimalizovanú pre mobilné využitie a vyznacuje sa vysokým výkonom a nižšou energetickou nárocnostou tak, aby dnešnej spotrebitelskej triede mobilných systémov umožnoval dlhšiu výdrž akumulátorov. Medzi najvýznamnejšími rysmi sú: funkcia Micro-Ops Fusion, ktorá spája dve mikrooperácie do jednej, co zvyšuje rýchlost prevádzania a znižuje spotrebu energie, funkcia Advanced Branch Prediction — nová implementacná technika vedúca ku zníženiu celkovej reakcie systému, ktorá prispieva ku zvýšeniu výkonu a nižšej energetickej nárocnosti a Dedicated Stack Manager, ktorý znižuje celkový pocet mikrooperácií nutných k dosiahnutiu vyššieho výkonu pri nižšej spotrebe energie.

Procesor je vyrábaný najmodernejšou technológiou spracovania kremíku – 13mikrónovým procesom Intel a tvorí ho 77 miliónov tranzistorov. Obsahuje aj 400 MHz systémovú zbernicu optimalizovanú pre spotrebu energie a 1 MB L2 vyrovnávacej pamäte („cache“) s nízkou spotrebou energie (ktorá vypína casti vysokorýchlostnej pamäte, pokial nie sú momentálne potrebné) a technológiu pre zníženie celkovej spotreby tejto platformy. Dalej podporuje technológie Enhanced Intel SpeedStep s viacerými prevádzkovými úrovnami napájacieho napätia a pracovnými frekvenciami a Streaming SIMD Extensions II.

Rad cipsetov Intel 855 obsahuje i dva nové cipsety vyvinuté výhradne pre trhový segment mobilných zariadení. Sú to cipset 855PM podporujúci diskrétnu grafiku a 855GM s integrovanou technológiou Intel Extreme Graphics 2. Tieto nové cipsety tiež obsahujú technológie Enhanced Intel SpeedStep, Deeper Sleep Alert State a interný casovac („timer“), ktorý automaticky vypína hodiny cipsetu, pokial nie je cipset aktívny. Cipset 855GM je vybavený i režimom správy napájania pre nízkovoltovú grafiku. Súcastou oboch cipsetov je 400 MHz procesorová systémová zbernica a oba podporujú až 2 GB pamäte DDR 266. Naviac tieto cipsety podporujú USB 2.0 a architektúru Intel I/O Hub.

Sietové pripojenie Intel PRO/Wireless 2100 Network Connection bolo koncipované a preverované s cielom zaistovat bezproblémové spojenie s prístupovými bodmi certifikovanými podla štandardu 802.11b WiFi. Podporuje i funkcie pokrocilé bezpecnostné prvky bezdrôtových sietí LAN vrátane technológií 802.1x, WEP a VPN a bude možno ho softwarovo upgradovat na podporu WPA. Okrem toho zásluhou strategickej spolupráce so spolocnostou Cisco Systems bude mobilnú technológiu Intel Centrino podporovat. Cisco LEAP bude možno softwarovo upgradovat na Cisco Compatible Extensions.

Sietové pripojenie Intel PRO/Wireless 2100 bolo testované s poprednými dodávatelmi sietí VPN (virtual private network, virtuálna privátna siet). Mimo to sa dodáva i bezdrôtová karta so softwarom Intel PROSet, ktorá ponúka rad lahko použitelných funkcií a funkcií pre zaistenie nízkej spotreby. Podporuje i technológiu vyvinutú spolocnostou Intel, ktorá znižuje interferencie signálov 802.11 a urcitých zariadení s technológiou Bluetooth.

Meranie mobilného výkonu a výdrže akumulátora

Podla merania testom MobileMark 2002, co je prvý benchmarkový test v IT priemysle zameraný na kombináciu výdrže akumulátora a výkonu, dokáže systémy s mobilnou technológiou Intel Centrino poskytovat až pät hodín prevádzky na akumulátoroch (alebo i viac) oproti približne štyrom hodinám pri systéme s mobilnými procesormi Intel Pentium III a približne 3 hodinám pri systéme s mobilnými procesormi Intel Pentium 4. Podla rovnakého benchmarkového testu ponúka mobilná technológia Intel Centrino pri súcasnom spracovaní viac aplikácií pre zvýšenie kancelárskej produktivity o 41 % vyšší výkon oproti mobilnému procesoru Intel Pentium III s pracovnou frekvenciou 1,2 GHz a o 15 % vyšší výkon v porovnaní so systémami s mobilným procesorom Intel Pentium 4 s pracovnou frekvenciou 2,4 GHz.

Okrem toho si užívatelia používajúci systémy s mobilnou technológiou Intel Centrino podla merania benchmarkovým testom WebMark všimnú o 59 % vyšší výkon pri používaní internetu oproti mobilnému procesoru Intel Pentium III s pracovnou frekvenciou 1,2 GHz a 13% zvýšenie výkonu oproti mobilnému procesoru Intel Pentium 4 s pracovnou frekvenciou 2,4 GHz.

Ceny produktov

Ceny mobilných produktov Intel Centrino zahrnajú cipset Intel 855PM, sietové bezdrôtové pripojenie Intel PRO/Wireless 2100 a procesor Intel Pentium M s pracovnými frekvenciami 1,60 GHz, 1,50 GHz, 1,40 GHz, 1,30 GHz s cenami 720 US$, 506 US$, 377 US$ resp. 292 US$ pri odbere 1.000 ks. Mobilná technológia Intel Centrino sa dodáva i s procesormi s nízkym napájacím napätím a pracovným kmitoctom 1,10 GHz a procesormi s mimoriadne nízkym napájacím napätím a pracovným kmitoctom 900 MHz s cenami 345 US$ resp. 324 US$.

Tieto ceny sú za jednotlivé komponenty (procesor, chipset, WLAN), ktoré spolocne tvoria mobilnú technológiu Intel Centrino. Intel tiež predáva všetky komponenty jednotlivo.

Spolocnost Intel je najväcším svetovým výrobcom mikroprocesorov a je tiež popredným výrobcom pocítacových, sietových a komunikacných produktov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS