ČLÁNOK


,

Tažba medzi výstrelmi
12. apríla 2003

Koncom marca ohlásila spolocnost Shell, že pre opätovne sa rozmáhajúci konflikt docasne preruší tažbu ropu v západnej casti Nigérie. Odstávka bude pre spolocnost znamenat zníženie dennej tažby o 320-tisíc barelov. K nim treba prirátat aj nedávny 50-tisícový výpadok na západnej strane delty rieky Niger. K podobným krokom museli pristúpit aj dalšie spolocnosti pôsobiace v oblasti. Tažba v krajine tak v súcasnosti dosahuje len 800-tisíc barelov za den, co oproti stavu spred niekolkých mesiacov predstavuje menej ako polovicu.

Spolocnost Shell, ktorá v krajine pôsobí od roku 1958, musela z neistých oblastí pred postupujúcimi nepokojmi evakuovat takmer všetok personál. Shell je najväcším producentom ropy v krajine. Viac ako jedna tretina z denne vytaženého množstva prúdi práve potrubiami tejto holandsko-britskej spolocnosti.

Vojna, mier a ekonomika

Nigéria patrí medzi najludnatejšie štáty Afriky. Ropa, ktorej v pokojných dnoch vytaží viac ako 2,2 milióna barelov denne, je prakticky jediným zaujímavým vývozným artiklom. Na štátnom príjme sa podiela približne 80 percentami. Spomedzi afrických krajín je Nigéria jej najväcším exportérom. Vo svetovom meradle je na šiestom mieste.

Krajina bola niekolko storocí záujmovou oblastou Velkej Británie, ktorá v nej organizovala obchod s otrokmi. Dnes je ako bývala britská kolónia súcastou Britského spolocenstva. Od roku 1960, ked získala nezávislost, sa v nej odohralo niekolko pokusov o nastolenie demokracie. Zakaždým však boli potlacené vojenským prevratom.

Podla štatistík žili jej obyvatelia pocas 41 rokov nezávislosti až 31 rokov pod rozlicnými vojenskými diktatúrami. Politická nestabilita mala výrazný dosah aj na ekonomiku krajiny. Pred dvadsiatimi rokmi sa Nigéria ocitala v prvej pätdesiatke najbohatších krajín sveta. Dnes je na dvanástom mieste najchudobnejších krajín. Jej zahranicný dlh sa pohybuje na úrovni 30 miliárd dolárov, a to aj napriek tomu, že pocas tohto obdobia vyexportovala ropu v hodnote 300 miliárd dolárov.

Odhaduje sa, že v súcasnosti žije vo federácii okolo 120 miliónov obyvatelov rozdelených do vyše dvesto etnických skupín. Ich spolužitie je poznacené množstvom konfliktov. Okrem etnických sporov trápia krajinu aj náboženské spory medzi tretinou moslimského a štvrtinou krestanského obyvatelstva. V roku 2000 prišlo v krvavom konflikte o život prinajmenej dvetisíc osôb. Náboženské nepokoje zviditelnili Nigériu aj pocas uplynulého roka, ked sa v krajine pripravovala sútaž Miss World. Zakomponovanie mena proroka Mohammeda do clánku o výbere svetových krások rozpútalo nepokoje, pri ktorých zahynulo niekolko desiatok osôb. Spolocným nepriatelom obyvatelov sú však ropné spolocnosti. Zástupcovia kmenov ich obvinujú, že v záujme udržania nízkej nákladovosti tažby nedostatocne inovujú transportné zariadenia a nedodržiavajú ekologické štandardy. Na pocetné úniky ropy doplácajú najmä miestni polnohospodári a rybári. Podla štúdie Európskej únie z roku 1997 obsahujú vody rieky Niger v južnej casti krajiny také množstvo ropných látok, ktoré škodí nielen ludom, ale aj vodným živocíchom.

Najnapätejšie vztahy má Shell ako najväcší investor v krajine s polmiliónovým kmenom Ogonov, ktorí sídlia v oblasti ústia rieky Niger do Guinejského zálivu v Atlantickom oceáne. Súcasne nepokoje, pre ktoré spolocnost prerušila tažbu na niektorých miestach, sa po prvý raz vyhrotili v roku 1993, ked zástupcovia Ogonov, na území ktorých Shell operuje, vyzvali firmu na opustenie územia. Pre udržanie poriadku sa vláda rozhodla potlácat konflikty silou, v com ju podporili aj ropní producenti. Zaciatkom 90. rokov zástupcovia Shellu pripustili, že sa podielali na dotovaní kúpy zbraní pre nigérijskú políciu.

Dobrý rok

Shell vznikol v roku 1833, ked sa ako spolocnost obchodujúca s Orientom zaoberal importom mušlí do Európy. V roku 1898 si k svojim obchodným aktivitám pridal aj ropu, ked zacal s jej vyhladávaním v Borneu. V roku 1907 sa zlúcil s holandskou spolocnostou Royal Dutch, ktorá bola úzko prepojená s královským dvorom monarchie. Najznámejšou holandskou akcionárkou skupiny je aj dnes holandská královná.

Spolocnost Royal Dutch sa venovala vyhladávaniu a tažbe nerastného bohatstva v bývalých holandských kolóniách. Aktivity týkajúce sa vyhladávania ropných nálezísk a následnej tažby preniesla do Venezuely, USA, Argentíny a na Blízky východ. V roku 1941 už ovládala desat percent trhu tažby ropy. Dnes je, ako uverejnil casopis Forbes, podla velkosti obratu šiestou najväcšou spolocnostou na svete. Akcie zlúcených spolocností sú rozdelené medzi milión držitelov. Výrocná správa spolocnosti bola preto preložená do viac ako dvadsiatich jazykov.

Rok 2002 patril v histórii Shellu k tým lepším, ked zaznamenal tretí najväcší zisk – devät miliárd dolárov. Oproti rekordnému roku 2000 je to približne o dve miliardy menej. S tažbou presahujúcou štyri milióny barelov ropy za den však za uplynulý rok dosiahla svoje historické prvenstvo.

Vlani zlomila spolocnost, ktorá dnes pôsobí v 145 krajinách sveta a zamestnáva vyše 115-tisíc ludí, aj další vlastný rekord. Výška jej investícií sa vyšplhala až na úroven 25 miliárd dolárov. V posledných rokoch venovala nemalé prostriedky na vývoj elektriny z obnovitelných zdrojov, co malo mat pri všetkých obvineniach z neekologického správania aj nezanedbatelný marketingový efekt. Trinást percent svetovej produkcie slnecných kolektorov vyrába práve spolocnost Shell. V roku 2001 bola navrhnutá na cenu Medzinárodné zásluhy v oblasti životného prostredia.

Na vytvorenie pozitívneho imidžu spustila v západných médiách masívnu kampan s cielom prezentovat svoj záujem o otázky životného prostredia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS