ČLÁNOK
Tatramat má neskutočné problémy so štátnou podporou exportu.
4. októbra 1997

„Platíme povinné odvody od Fondu na podporu zahraničného obchodu (FPZO) a Exim banky, ale keď žiadame príspevok, postup je veľmi zbyrokratizovaný,“ povedal dnes pre tlačovú agentúru SITA generálny riaditeľ Tatramat, a.s., Poprad Ján Miško. Ako ďalej skonštatoval J. Miško, veľký tlak na vnútropodnikovú ekonomiku vyvíja aj zvyšovanie cien energií a mzdová regulácia. Do FPZO musí každý dovozca a vývozca uhradiť 0,1% hodnoty tovaru prechádzajúceho cez hranice, do Exim banky ďalších 0,05%. Vývozca, ktorý sa uchádza o príspevok FPZO, musí vyplniť formulár a doručiť ho do sídla FPZO. Správna rada FPZO rozhodne o žiadosti do 60 dní od jej doručenia. Ak Správna rada FPZO rozhodne o udelení príspevku, dá záväzný prísľub žiadateľovi. Následne ho riaditeľ FPZO písomne vyzve na uzavretie zmluvy do 15 dní odo dňa rozhodnutia. Hlavný rozdiel medzi fondmi Eximbanky a FPZO spočíva v tom, že prostriedky FPZO sa vynakladajú na podporu technickej stránky zahraničného obchodu, do ktorej spadajú veľtrhy, výstavy, štúdie o zahraničných trhoch a pod. Prostriedky dovozného a záručného fondu Eximbanky SR sa vynakladajú na podporu finančnej stránky zahraničného obchodu, do ktorej spadá už spomenuté poskytovanie úverov a vystavovanie záruk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS