ČLÁNOK
Tatra zaznamenala pokles poistného o viac ako 30 %
7. februára 2001

Predpis poistného v Poisťovni Tatra, a.s. za rok 2000 dosiahol 58,72 mil. Sk, čo predstavuje medziročný pokles o 25,6 mil. Sk. Ako agentúru SITA informovalo vedenie spoločnosti, napriek nižšiemu predpisu poistnému mala poisťovňa ku koncu uplynulého roka uzatvorených o 18 % viac poistných zmlúv ako v roku 1999. Hospodársky výsledok za rok 2000 ešte nie je uzatvorený.

Pokles predpisu poistného podľa vedenia poisťovne rozhodujúcou mierou ovplyvnila strata niektorých veľkých klientov. Túto stratu sa Poisťovňa Tatra v minulom roku pokúsila nahradiť sčasti získavaním nových klientov. „Hospodársku súťaž na poistnom trhu neraz poznamenávajú ťažko preukázateľné prvky lobizmu, čo nemusí vždy viesť k prospechu klienta,“ uvádza sa v stanovisku.

V roku 2000 predstavovali náklady na poistné plnenia 23,3 mil. Sk. Medziročný nárast poistného plnenia o 744 tis. Sk zaznamenala poisťovňa pri 30-percentnom znížení objemu predpísaného poistného. Poisťovni sa podľa slov vedenia úspešne darí riadiť rozloženie rizík, keď v minulom roku miera škodovosti dosiahla optimálnu úroveň. Celková škodovosť dosiahla 63 %.

Na výsledkoch hospodárenia sa v minulom roku najvýznamnejšou mierou podieľali produkty poistenia majetku a zodpovednosti za škody. V tomto roku plánuje Poisťovňa Tatra postupne uviesť na trh nové produkty, tak v životnom, ako aj v neživotnom poistení.

Základné imanie spoločnosti k 31. decembru 2000 predstavovalo 140 mil. Sk. Väčšinovým vlastníkom s dvojtretinovým podielom je HTC Holding, zvyšné akcie kontroluje Horizont Slovakia, o.c.p. V decembri minulého roka rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov o zvýšení základného imania spoločnosti vydaním nových kmeňových akcií v nominálnej hodnote 13,3 mil. Sk. Po ukončení navyšovania bude poisťovňa disponovať základným kapitálom v sume 153,3 mil. Sk. Ďalšie zvyšovanie základného imania by malo nasledovať v roku 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2021

USD 1,173 0,001
CZK 25,380 0,020
GBP 0,860 0,001
HUF 355,280 0,650
CAD 1,500 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS