ČLÁNOK
Tatra kupón IF bude vyplácať dividendu 166 Sk na akciu.
3. júna 1997

Obchodnou stratégiou fondu bude naďalej rast obchodného imania spojený s aktívnou dividendovou politikou. Väčšia časť portfólia je tvorená investíciami s pevným výnosom – 53% je v slovenských dlhopisoch a 20% portfólia predstavujú termínové vklady. V slovenských akciách je iba 12% portfólia, 13% je v zahraničných cenných papieroch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS