ČLÁNOK
Tatra kupón IF bude vyplácať dividendu 166 Sk na akciu.
3. júna 1997

Obchodnou stratégiou fondu bude naďalej rast obchodného imania spojený s aktívnou dividendovou politikou. Väčšia časť portfólia je tvorená investíciami s pevným výnosom – 53% je v slovenských dlhopisoch a 20% portfólia predstavujú termínové vklady. V slovenských akciách je iba 12% portfólia, 13% je v zahraničných cenných papieroch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS