ČLÁNOK
Tatra Kupón Fond, i.f.a.s. (TKF) dosiahol za prvý polrok 1997 zisk 28,15 mil. Sk.
18. augusta 1997

Podľa riaditeľa TKF Júliusa Strapeka vlani TKF transformoval portfólo, keď fond prechádzal z investovania do akcií na dlhopisy. „Chceli sme zafixovať naše portfólio. Cena portfólia bola síce v predchádzajúcom roku vyššia, ale akcie nedávali taký realizovateľný výnos ako dlhopisy,“ povedal pre agentúru SITA J. Strapek. Miera rentability výnosov dosiahla 25,01 %, pričom k 30. júnu minulého roka bola 4,81 %. Rentabilita vlastného imania predstavovala 7,28 % a celková zadĺženosť spločnosti dosiahla 0,61 %. Čistá hodnota majetku TKF predstavuje 386,49 mil. Sk a čistá hodnota majetku TKF na akciu je 3 259 Sk.. TKF má v držbe cenné papiere v hodnote 321,91 mil. Sk. Záväzky spoločnosti dosiahli výšku 2,6 mil. Sk. TKF vyplatila k 30. máju 1997 dividendy za rok 1995 v hodnote 19,68 mil Sk. Hodnota investícií TKF sa v dôsledku zmien kurzov cenných papierov znížila takmer o 40, 7 mil. Sk. Na tomto poklese sa podielali predovšetkým cenné papiere spoločností Tylex, a.s., Biotika, a.s., Figaro, a.s., Juhocukor,a.s. a Nafta, a.s. Fond realizoval za prvých šesť mesiacov tohto roka výnosy z investícií v hodnote 11,59 mil. Sk. K 30. júnu 1997 mali na čistom majetku fondu najväčšie podiely predovšetkým cenné papiere Benzinol dlhopis II (11,10 %), dlhopisy ČSOB 1999 (8,53 %), dlhopisy Slovenské elektrárne (7,83 %), Štátny dlhopis 021 (7,79 %), Drôtovňa I (7,66 %) a zero-bondy VÚB (7,63 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS