ČLÁNOK
Tatra banka za tri štvrťroky s čistým ziskom 1,53 mld. Sk
24. novembra 2000

Tatra banka, a.s., Bratislava zaevidovala aj v treťom štvrťroku pokračovanie výraznej expanzie, čo sa odrazilo na zlepšení viacerých ekonomických ukazovateľov. Čistý zisk banky dosiahol k ultimu septembra 1,53 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 45 %. Za tretí štvrťrok vzrástol čistý zisk banky zhruba o 440 mil. Sk. Pozitívny vývoj hospodárenia ovplyvnil najmä medziročný 40-percentný nárast čistých úrokových výnosov banky. Bilančná suma Tatra banky vzrástla od konca júna do konca septembra o 3,8 mld. Sk na aktuálnych 73,8 mld. Sk. V medziročnom porovnaní zaznamenala takmer 50-percentný nárast. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval vedúci oddelenia vzťahov s verejnosťou Tatra banky Roman Začka.

Pod posilnenie aktív banky sa podľa jeho slov podpísalo najmä zvýšenie objemu klientskych vkladov. Od záveru júna vzrástli o 6,4 mld. Sk na konečnú septembrovú hodnotu 53,6 mld. Sk. Oproti septembru minulého roka banka zaznamenala ich 74-percentné zvýšenie, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje zvýšenie o 22,7 mld. Sk. Tatra banka tým dosiahla 9,3-percentný podiel na trhu vkladov v SR. Celkovo banka k 30. septembru spravovala 315 tis. klientskych účtov.

Ako uviedol R. Začko, štruktúru aktív aj naďalej ovplyvňovali pretrvávajúce negatívne externé faktory, ktoré súvisia najmä s úverovým rizikom slovenských podnikov. „Celkový objem poskytnutých úverov tak zaznamenal len mierny rast z 27,9 mld. Sk zaznamenaných k ultimu júna na 29,3 mld. Sk k 30. septembru,“ povedal R. Začka. Podiel Tatra banky na celkovej sume neklasifikovaných úverov klientom poskytnutých slovenskými bankami dosiahol 10,5 %. Tatra banka evidovala k ultimu septembra len 1,5-percentný podiel klasifikovaných úverov na svojom celkovom úverovom portfóliu. V dôsledku zlepšenej situácie v oblasti úverového portfólia a klasifikovaných úverov banka za prvých deväť mesiacov vytvorila 187 mil. Sk opravných položiek a rezerv na úverové riziká.

Takmer tretinu sumy aktív Tatra banky reprezentovalo ku koncu septembra portfólio cenných papierov v celkovej hodnote 22,7 mld. Sk. Najväčšou mierou sa na ňom podieľali štátne pokladničné poukážky a štátne dlhopisy. „Výrazný prebytok zdrojov, ktorými Tatra banka disponuje, sa prejavil aj v pozícii voči ostatným bankám, ktorá ku koncu septembra predstavovala 6,2 mld. Sk,“ dodal predstaviteľ banky. Pozícia je charakterizovaná ako rozdiel medzi pôžičkami poskytnutými iným bankám a vkladmi od ostatných bánk. Banka na konci štvrťroka disponovala kapitálom 6,8 mld. Sk. Kapitálová primeranosť dosiahla 13,17 %.

Prevádzkové náklady banky dosiahli 1,5 mld. Sk, najmä z dôvodu pokračujúcich investícií do rozvoja pobočkovej siete a informačných technológií, ako aj v dôsledku rastu počtu zamestnancov. Tatra banka v závere tretieho štvrťroka zamestnávala 1795 pracovníkov. Ich počet tak od konca júna vzrástol o 134. Svoje služby poskytuje banka prostredníctvom 65 pobočiek a expozitúr. Majoritným akcionárom Tatra banky je rakúska Raiffeisen Banking Group.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS