ČLÁNOK
Tatra banka za polrok s konsolidovaným ziskom 1,1 mld. Sk
27. augusta 2003

Tatra banka, a.s. dosiahla v prvom polroku konsolidovaný zisk bez podielov iných spoluvlastníkov 1,1 mld. Sk. Čisté úrokové a obdobné výnosy skupiny dosiahli do konca júna 1,957 mld. Sk a čisté výnosy z poplatkov a provízií 523,8 mil. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady skupiny Tatra banka predstavovali 1,459 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou. Do konsolidácie sú okrem Tatra banky zahrnuté jej dve dcérske spoločnosti – správcovská spoločnosť Tatra Asset Management, a.s. a Tatra Group Servis, s.r.o., a tiež pridružená spoločnosť Tatra Leasing, s.r.o.

Celková suma aktív skupiny dosiahla k ultimu júna 129,332 mld. Sk. Najväčšou mierou sa na nej podieľali dlhové cenné papiere vo výške 54,585 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom dosiahli 53,719 mld. Sk a pohľadávky voči bankám 12,231 mld. Sk. Vklady klientov sa na celkových pasívach skupiny podieľali 71,5 percentami a dosahovali 92,455 mld. Sk. Záväzky voči iným bankovým domom boli vo výške 16,814 mld. Sk.

Tatra banka hospodárila vlani podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) s konsolidovaným čistým ziskom 2,358 mld. Sk. Bilančná suma skupiny dosiahla ku koncu minulého roka 121,594 mld. Sk. Vklady klientov banky predstavovali 95,6 mld. Sk a medziročne sa zvýšili o 15,6 %, objem poskytnutých úverov predstavoval 51,5 mld. Sk, čo je medziročne viac ako o 18 %.

Majoritným 72,26-percentným akcionárom Tatra banky je Raiffeisen International Betailegung (RIB), ktorá získala akcie banky od Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) koncom apríla. RIB je 100-percentnou dcérou RZB, ktorá by mala na základe stratégie rozširovania a získavania nových investorov a kapitálu nadobudnúť akcie všetkých 14 dcérskych bánk RZB v strednej a východnej Európe. Druhým najvýznamnejším akcionárom Tatra banky je Tatra Holding so 14,11 percentami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS