ČLÁNOK
Tatra banka vraj prolongovala úver zaručený akciami Nafty
26. júla 1999

Stredisko cenných papierov (SCP) SR v súčasnosti analyzuje právny rozbor zástupcu Fondu národného majetku (FNM) SR Ernesta Valka ohľadom možnosti uplatnenia záložného práva na akcie Nafty Gbely. Advokát Valko vypracoval analýzu, ktorá konštatuje, že počas trvania predbežného opatrenia nie je možné uplatniť záložné právo na akcie, ktorými súd zakázal nakladať. Agentúre SITA to potvrdil tlačový tajomník strediska Peter Kubrický. E. Valko zaslal analýzu na FNM i SCP.
Podľa informácií SITA by si Tatra banka mohla v týchto dňoch uplatniť záložné právo na časť akcií Nafty Gbely. Vo štvrtok bol totiž splatný úver Druhej obchodnej vo výške vyše 300 mil. Sk, ktorý bol zabezpečený zo strany banky záložným právom na 32 % akcií Nafty Gbely. Tatra banka síce údajne súhlasila s predĺžením splatnosti úveru, zatiaľ však len do budúceho pondelka. Základné imanie Nafty Gbely predstavuje 3,23 mld. Sk.
Tatra banka sa k celej záležitosti odmietla vyjadriť, pričom svoje oficiálne stanovisko napriek požiadaniu nezaslala ani IPB-AII, ktorá je poverená výkonom akcionárskych práv spoločností Arad a Nafta Trade. Arad je majoritným vlastníkom Nafta Trade a jeho dcérska spoločnosť – Druhá obchodná – vlastní 45,9 % akcií Nafty Gbely.
Ako právny zástupca FNM v kauze Nafta Gbely E. Valko pre SITA povedal, predbežné opatrenie Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorým zakázal Druhej obchodnej možnosť nakladať s akciami Nafty Gbely, neumožňuje ani uplatnenie záložného práva na akcie tejto spoločnosti. Súd totiž podľa jeho slov zablokoval akcie Nafty vo vlastníctve Druhej obchodnej, takže s nimi nie je možné vôbec manipulovať. „Predbežné opatrenie neumožňuje v zmysle platného zákona o cenných papieroch SCP uskutočniť so spomenutými akciami Nafty žiadne operácie,“ konštatoval. Okrem toho FNM SR považuje zmluvu o kúpe 45,9 % akcií Nafty Druhou obchodnou za neplatnú a zmluvu napadol aj na súde. Z toho vyplýva, že založenie akcií nadobudnutých na základe neplatnej zmluvy, teda nevlastníkom, je tiež neplatný právny úkon.
NS SR zablokoval svojim predbežným rozhodnutím z 20. júla Druhej obchodnej možnosť nakladať s akciami Nafty Gbely. Proti rozhodnutiu NS sa už nie je možné odvolať. Najvyšší súd zrušil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktorý zamietol návrh na predbežné opatrenie k akciám Nafta Gbely. FNM sa proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorý zamietol návrh fondu na vydanie predbežného opatrenia, odvolal už začiatkom apríla. Krajskému súdu však trvalo až 10 týždňov, kým odvolaciu žiadosť poslal na NS SR. Návrh na blokáciu nakladania s akciami podal právny zástupca FNM Ernest Valko ešte začiatkom marca spolu so žalobou o neplatnosť pôvodnej privatizačnej zmluvy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS