ČLÁNOK
Tatra banka v minulom roku s čistým ziskom 1,82 mld. Sk
9. apríla 2001

Tatra banka ukončila minuloročné hospodárenie s rekordným ziskom po zdanení vo výške 1,82 mld. Sk. Zisk v medziročnom porovnaní stúpol o viac ako 17 %. Prevádzkové výnosy sa zvýšili celkovo o 0,9 mld. Sk na 4,6 mld. Sk, najmä vďaka 83-percentnému nárastu výnosov z cenných papierov. Prevádzkové náklady stúpli o 0,5 mld. Sk na 2,2 mld. Sk.

Ukazovateľ ROE (Return On Equity), ktorý predstavuje návratnosť vlastného kapitálu, pritom dosiahol 27,4 %. Podľa riaditeľa oddelenia vzťahov s verejnosťou Roman Začka to dáva predpoklady na ďalšiu expanziu banky

Bilančná suma banky predstavovala ku koncu decembra 78,36 mld. Sk, v medziročnom porovnaní tak stúpla o viac ako 30 %. Túto mieru expanzie podľa Začku umožnil predovšetkým rast vkladov klientov, ktoré stúpli o 55 % na 61 mld. Sk. „Banka tak v súčasnosti má takmer 11-percentný podiel na trhu vkladov od klientov,“ skonštatoval.

Celková výška úverového portfólia prestavovala k ultimu roka 34,87 mld. Sk, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená nárast o viac ako 50 %. „Zvýšené primárne zdroje banka použila tiež na zníženie svojej závislosti na medzibankovom trhu, keď jej celkové pôžičky od bánk medziročne poklesli o 5,7 mld. Sk na 6,8 mld. Sk,“ povedal Začka. Takmer nezmenené zostalo portfólio cenných papierov, ktorého celkový objem sa pohyboval na úrovni 18 mld. Sk.

Tatra banka je treťou najväčšou bankou podľa výšky bilančnej sumy, keď suma jej aktív tvorila ku koncu roka 10 % aktív celého bankového sektora. Jej majoritným akcionárom je rakúska Raiffeisen Banking Group. Svoje produkty ponúka prostredníctvom 69 pobočiek, ich počet tak počas minulého roka zvýšila o 19 predajných miest. Ku koncu decembra zamestnávala 1 881 pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS