ČLÁNOK
Tatra banka si udržuje pozíciu najziskovejšej slovenskej banky
8. februára 2002

Tatra banka uzavrela minuloročné hospodárenie s čistým ziskom 3,1 mld. Sk. Pod zvýšenie oproti 1,8-miliardovej úrovni z roku 2000 sa podpísali mimoriadne výnosy, keďže prevádzkový zisk banky sa nezmenil. Bilančná suma banky sa medziročne zvýšila o 42,7 %, v hodnotovom vyjadrení o 33 mld. Sk, na 111,86 mld. Sk. Plánovanú hodnotu tak banka prekročila o 10 mld. Sk. Prekonanie stomiliardovej hranice v objeme aktív Tatra banke umožnil predovšetkým ďalší rast vkladov klientov. Ich hodnota medziročne vzrástla o 36,8 % na 83,49 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval riaditeľ oddelenia pre vzťahy s verejnosťou Tatra banky Roman Začka.

Tatra banka je podľa zverejnených výsledkov treťou najväčšou slovenskou bankou po Slovenskej sporiteľni s bilančnou sumou ku koncu roka 2001 na úrovni 216,8 mld. Sk a Všeobecnej úverovej banke s aktívami 179,7 mld. Sk. „Hospodárske výsledky potvrdili vývoj a postavenie Tatra banky za posledné roky a znamenajú ďalšie posilnenie pozície v slovenskom bankovom sektore vo všetkých kľúčových kategóriách ako z hľadiska objemu, tak aj z hľadiska kvality jednotlivých portfólií,“ povedal Začka.

Prírastok primárnych zdrojov banka použila najmä na ďalšie rozšírenie svojho úverového portfólia. Úvery poskytnuté Tatra bankou na konci roku 2001 dosiahli 44,07 mld. Sk, čo znamená medziročné zvýšenie približne o 10 mld. Sk. „Rast v oblasti úverov za celý slovenský bankový sektor bol vlani z viacerých dôvodov

pomerne nízky, preto nárast úverového portfólia Tatra banky pri zachovaní jeho kvality vyniesol banke prvú pozíciu v objeme poskytnutých úverov na Slovensku,“ uviedol Začka. Klasifikované úvery po započítaní opravných položiek sa na celkovom úverovom portfóliu banky podieľali 1,1 %.

Minuloročné investície banky do cenných papierov v porovnaní s predchádzajúcim rokom zdvojnásobili objem portfólia cenných papierov Tatra banky na 35,9 mld. Sk. „Takmer celé portfólio tvoria nerizikové aktíva ako štátne dlhopisy a eurobondy,“ uviedol R. Začka. Kapitálová primeranosť Tatra banky stúpla na 13,53 % a výška

kapitálu pred rozdelením zisku dosiahla 7,2 mld. Sk. Rast prevádzkových výnosov na 5,1 mld. Sk z úrovne 4,6 mld. Sk v roku 2000 spôsobil nárast výnosov z úverov.

V uplynulom roku Tatra banka otvorila 19 nových obchodných miest, čím sa ich počet zvýšil na 88. Ku koncu roka zamestnávala 2 462 pracovníkov. Zachovanie miery expanzie banky dokumentuje aj nárast počtu účtov, ktorý prekročil 470 000 a za posledné dva roky sa zdvojnásobil. „Môžem konštatovať, že dynamika

rozvoja minulých rokov v Tatra banke naďalej úspešne pokračuje, nové produkty pre retailový segment zaznamenali pozitívne nárasty a záujem o ne bol veľký. Posilnili sme si našu pozíciu v oblasti úverov aj v oblasti pre malé a stredné podniky, kde sa prejavil nový koncept starostlivosti podporený decentralizáciou,“ vyjadril sa na margo výsledkov Tatra banky generálny riaditeľ a predseda predstavenstva majoritného akcionára banky, rakúskej Raiffeisen Banking Group, Franz Reiner.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS