ČLÁNOK
Tatra banka sa chce viac zamerať na úverovú podporu podnikania
20. apríla 2001

Úverové portfólio Tatry banky, a.s. Bratislava ku koncu minulého roka predstavovalo takmer 34,875 mld. Sk. Úvery poskytnuté právnickým osobám sa na ňom podieľali takmer 34,134 mld. Sk, zostávajúci 741-miliónový objem čerpali fyzické osoby. Úvery poskytnuté klientom sa na koncoročnej bilančnej sume banky v objeme takmer 78,366 mld. Sk podieľali 44,5 %. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval vedúci oddelenia styku s verejnosťou Tatra banky Roman Začka.

Podľa jeho slov banka v minulom roku prekročila svoj plán v oblasti poskytnutých úverov. „Banka má v súčasnosti dostatok zdrojov, čo jej umožňuje dosiahnuť v úverovej oblasti v tomto roku ešte výraznejší nárast,“ povedal R. Začka. Podľa neho sa chce banka v tomto roku viac zamerať na úverovú podporu projektov z oblasti stredného a malého podnikania, kde začne naplno uplatňovať nový koncept starostlivosti vrátane decentralizácie.

Jednou z priorít banky je tiež poskytovanie úverov fyzickým osobám najmä formou hypoúverovania, ktoré by sa malo v tomto roku naplno rozbehnúť. Banka tiež ráta s ďalšími modifikáciami spotrebných úverov. „V narastajúcej konkurencii však prevláda ponuka úverov pre stredné a veľké firmy nad dopytom,“ povedal Začka. Hlavné príležitosti podľa neho vidí Tatra banka v príleve zahraničného kapitálu, nedostatky naopak v stále malom počte kvalitných podnikateľských projektov.

Priemerná úroková sadzba z korunových úverov Tatra banky splatných do jedného roka sa vlani pohybovala na úrovni 12,28 % p.a., úvery so splatnosťou nad jeden rok banka úročila v priemere 11,56 % p.a. a kontokorentné úvery poskytovala za 13,71 % p.a. Úvery v cudzej mene so splatnosťou do jedného roka stáli klientov vlani v priemere 7,45 % p.a., úvery so splatnosťou nad jeden rok banka ponúkala za priemerných 7 % p.a. a kontokorentné za 6,04 % p.a.

Tatra banka ukončila minuloročné hospodárenie s rekordným čistým ziskom 1,82 mld. Sk, čo predstavuje 17-percentný medziročný nárast. V tomto roku banka podľa Začku očakáva postupnú návratnosť investícií, ktoré zrealizovala v posledných dvoch rokoch najmä v oblasti marketingu a rozvoji pobočkovej siete.

„Očakávame zvýšenie najdôležitejších finančných ukazovateľov a pokračovanie vývoja z minulých rokov,“ skonštatoval. Za významné pritom považuje najmä zaradenie produktov doplnkového dôchodkového poistenia do pobočkovej ponuky banky.

Tatra banka, ktorej majoritným akcionárom je rakúska Raiffeisen Banking Group, splnila podľa Začku vlani kritériá úverovej angažovanosti požadované Národnou bankou Slovenska vo všetkých prípadoch. K ultimu minulého roka dosiahla kapitálovú primeranosť 10,78 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS