ČLÁNOK
Tatra banka poskytla vlani nové úvery za 9,7 mld. Sk
5. marca 2002

Úverové portfólio Tatra banky, a.s. vlani stúplo o 9,7 mld. Sk a ku koncu roka predstavovalo 44,07 mld. Sk. Z celkového objemu nových úverov smerovalo korporátnym klientom 8,56 mld. Sk, banka tak dosiahla 20-percentný podiel v segmente podnikateľských úverov v bankovom sektore. Retailoví klienti čerpali takmer 1,16 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ oddelenia pre vzťahy s verejnosťou banky Roman Začka.

Ako dodal, vývoj na slovenskom trhu v uplynulom roku charakterizoval nízky nárast úverov, k čomu prispel aj odsun zlých úverov reštrukturalizovaných bánk do portfólia Slovenskej konsolidačnej, a.s. Objem novoposkytnutých úverov Tatra banky tak podľa Začku tomuto bankovému domu zabezpečil post lídra v oblasti úverov. „Túto pozíciu si chceme v budúcnosti udržať pri zachovaní dobrej kvality úverového portfólia,“ skonštatoval.

Podľa Začku v uplynulom roku pokračoval trend predlžovania doby úverov a rastu dopytu po dlhodobých úveroch. Na celkových nových úveroch korporátnym klientom sa úvery, ktorých splatnosť presahuje jeden rok, podieľali viac ako 82 percentami. Ich objem predstavoval 7,056 mld. Sk.

Tatra banka má veľký záujem financovať segment malých a stredných podnikateľov. Úvery v tejto oblasti poskytuje viac ako rok a svoje aktivity pre malých a stredných podnikateľov plánuje ešte zintenzívniť. „Celý proces úverovania preto prispôsobujeme charakteristikám a možnostiam malého a stredného podnikania. Snažíme sa, aby proces uchádzania sa o úver a jeho získanie trval čo najkratšie a bol čo najjednoduchší. Rozhodnutie po predložení kompletných podkladov netrvá spravidla viac ako jeden týždeň,“ uviedol Začka.

Pri posudzovaní žiadosti o úver banka vo všeobecnosti podľa Začku hodnotí najmä kvalitu predkladaného projektu, bonitu klienta a zabezpečujúce mechanizmy. „Kvalita predkladaných projektov žiadateľov o úver i samotných subjektov má pritom pozitívny vývoj,“ povedal. Uspokojovanie dopytu zodpovedá vývoju úrokovej miery na trhu, súčasnému stavu legislatívy na Slovensku a potrebám obozretného podnikania. Mnohé kvalitné rozvojové projekty však najmä zahraničné subjekty realizujú vlastnými silami bez pomoci úverov poskytovaných na Slovensku.

Tatra banka uzavrela minuloročné hospodárenie s čistým ziskom 3,1 mld. Sk. Bilančná suma banky sa medziročne zvýšila o 42,7 %, v hodnotovom vyjadrení o 33 mld. Sk, na 111,86 mld. Sk. Prekonanie stomiliardovej hranice v objeme aktív Tatra banke umožnil predovšetkým ďalší rast vkladov klientov. Ich hodnota medziročne vzrástla o 36,8 % na 83,49 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS