ČLÁNOK
Tatra banka pokračuje v rokovaniach s FNM o doriešení vzťahov
29. septembra 1999

Tatra banka 23. septembra kladne odpovedala na list z Fondu národného majetku SR (FNM) s tým, že prebiehajú rokovania fondu a Tatra banky o doriešení vzťahov. „Samozrejme, že kroky Tatra banky musia byť zosúladené so zúčastnenými stranami vrátane Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. (SPP),“ uviedla vo svojom vyhlásení Tatra banka.
Prezident FNM požiadal 20. septembra listom zúčastnené strany o zrušenie burzového obchodu, ktorým mal obchodník s cennými papiermi Gasfin, a.s., (dcérska spoločnosť SPP) nadobudnúť pre SPP a Slovenskú sporiteľňu 32 % akcií Nafty Gbely od Tatra banky. Tá si na tento balík uplatnila záložné právo. Obchod bol však zablokovaný ministerkou financií, ktorá ho z dôvodu nevyjasnenosti viacerých otázok súvisiacich s touto transakciou pozastavila. Išlo predovšetkým o otázky súvisiace s predbežným opatrením Najvyššieho súdu SR, ktorým pozastavil Druhej obchodnej, a.s., (vlastníkovi 45,9 % akcií Nafty Gbely) právo nakladať s akciami Nafty.
Zrušenie tohto obchodu je podmienkou na doriešenie vzťahov medzi fondom a Druhou obchodnou, ktorá má na účet FNM vrátiť 45,9 % akcií Nafty Gbely. Ako v utorok informoval FNM, na vyriešenie tejto situácie bola stanovená 20-dňová lehota, ktorá začala plynúť 17. septembrom, teda v deň nadobudnutia účinnosti dohody o vrátení akcií Nafty Gbely.
Podľa vyjadrenia hovorkyne ministra hospodárstva Alice Ďurianovej SPP v utorok predložil právnu analýzu a alternatívy riešenia problémov súvisiacich s týmto prípadom a Ministerstvo hospodárstva SR, do ktorého pôsobnosti SPP patrí, sa k nim vyjadrí ešte tento týždeň.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS