ČLÁNOK
Tatra banka plánuje vydať HZL v objeme 600 mil. Sk
6. decembra 2001

Začala sa prvá aukcia hypotekárnych záložných listov (HZL) Tatra banky, a.s., ktorá potrvá do 10. decembra. Investori v nej môžu upísať HZL s nominálnou hodnotou 100 tis. Sk v emisnom pásme 99,5 % až 101,5 %. Úrokový výnos tohto cenného papiera je 7,5 % p.a. a doba splatnosti päť rokov. Počas troch mesiacov banka uskutoční ďalšie aukcie až do naplnenia plánovaného objemu celkovej emisie, ktorý je 600 mil. Sk. Emisný kurz sa v nich bude môcť pohybovať v pásme 95 % až 105 %. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Banka začne dlhopisy vydávať 14. decembra na základe zmlúv primárneho nákupu uzatvorených akceptáciou objednávok s vopred určeným emisným kurzom alebo akceptáciou objednávok rámci holandskej aukcie s emisným kurzom určeným v aukcii. Výsledok emisie banka zverejní 15. marca budúceho roku. Získané prostriedky použije na refinancovanie hypotekárnych úverov. HZL budú zaknihované cenné papiere na doručiteľa a budú verejne obchodovateľné. Banka požiada Burzu cenných papierov v Bratislave o ich prijatie na kótovaný trh cenných papierov.

Tatra banka poskytla počas prvých deviatich mesiacov tohto roka hypotekárne úvery v objeme 949,5 mil. Sk, čím podporila prefinancovanie potreby bývania 1 173 klientom. Od polovice októbra minulého roku, keď začala pôsobiť na slovenskom trhu hypotekárneho obchodovania, tak poskytla 1 268 hypoúverov v celkovej výške 1,04 mld. Sk.

V rovnakom čase, ako ponúka svoje HZL Tatra banka, môžu záujemcovia o uloženie voľných zdrojov do HZL, investovať aj do rovnakých cenných papierov Všeobecnej úverovej banky, a.s. Tá chce na trhu umiestniť 750 mil. Sk týchto dlhopisov, ktoré majú rovnako splatnosť 5 rokov, ich výnos je 7,3 % p.a. Šiesta emisia hypotekárnych záložných listov VÚB je najväčšou v doterajšej histórii banky. Doteraz VÚB emitovala 5 emisií týchto cenných papierov v celkovom objeme 800 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS