ČLÁNOK
Tatra banka plánuje vydať HZL v objeme 500 miliónov Sk
23. októbra 2007

Tatra banka plánuje vydať HZL v objeme 500 miliónov SkBanka ich bude vydávať len jeden deň, a to 31. októbra tohto roka
 


Tatra banka, a.s. plánuje vydať hypotekárne záložné listy (HZL) v objeme 500 mil. Sk. Menovitá hodnota každého cenného papiera je 100 tis. Sk. Banka ich bude vydávať len jeden deň, a to 31. októbra tohto roka. Výnos dlhopisu je určený rozdielom medzi jeho menovitou hodnotou a nadobúdacou cenou stanovenou emisným kurzom dlhopisu. Výnos teda banka vyplatí v rámci vyplatenia menovitej hodnoty dlhopisov v termíne splatnosti menovitej hodnoty. HZL sú splatné 29. októbra 2010. Vyplýva to z informácií zverejnených bankou.


Dlhopisy budú vydané tým nadobúdateľom, ktorí po dohode s bankou zaplatia emisný kurz a príslušný alikvotný úrokový výnos na účet a ku dňu, ktorý stanoví banka. Emisný kurz HZL bol stanovený na 80 až 100 % z menovitej hodnoty dlhopisu. Dlhopisy vydá Tatra banka v zaknihovanej podobe na doručiteľa. Banka zabezpečí peňažné prostriedky na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov tým, že použije peňažné prostriedky zo splátok bankou poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia. Tatra banka nepožiada Burzu cenných papierov v Bratislave ani žiadnu inú burzu cenných papierov alebo organizátora trhu o prijatie emisie na akýkoľvek trh cenných papierov.


Majoritným akcionárom Tatra banky je Raiffeisen International Bank – Holding AG s podielom na hlasovacích právach vo výške 72,4 %, Tatra Holding drží 14,1 % akcií, zvyšok vlastnia menšinoví akcionári.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS