ČLÁNOK
Tatra banka depozitárom DDP Horizont
19. decembra 2000

Tatra banka sa stala od pondelka depozitárom Doplnkovej dôchodkovej poisťovne (DDP) Horizont. V rámci tejto spolupráce Tatra banka zvýšila účelový vklad poisťovne o sumu potrebnú na úplné splatenie úveru, ktorý poisťovňa čerpala v minulosti. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala generálna riaditeľka DDP Horizont Tatiana Spišiaková.

„Poskytovanie depozitárnych služieb je prvým konkrétnym výsledkom niekoľkomesačnej spolupráce poisťovne s bankou. Ďalším plánovaným krokom našej spolupráce bude podpis zmluvy, na základe ktorej Tatra banka prevezme komplexnú správu finančných aktív poisťovne,“ povedala Spišiaková. Tatra banka tak bude okrem štandardných depozitárnych služieb navrhovať a po schválení správnou radou aj realizovať investičnú politiku poisťovne.

DDP Horizont pripravuje tiež úzku spoluprácu s bankou v oblasti samotnej prevádzky a predaja. Tatra banka prevezme marketing a ponuku doplnkového dôchodkového poistenia poisťovne. „Vďaka tomu budú mať poistenci k dispozícii balík zvýhodnených služieb v Tatra banke alebo v jej dcérskych spoločnostiach,“ skonštatovala.

DDP Horizont je jednou zo štyroch poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu doplnkového dôchodkového poistenia. V budúcom roku na tomto trhu zosilnie konkurenčný tlak, pretože vstúpi do platnosti novela zákona upravujúca túto oblasť. Jej hlavným prínosom je vytvorenie možnosti poistenia aj zamestnancom príspevkových a rozpočtových organizácií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS