ČLÁNOK
Taliansky trh má pre VSŽ Holding, a.s., Košice strategický význam.
30. marca 1998

V súčasnosti predstavuje vývoz plochých valcovaných výrobkov do Talianska tri percentá z celkového predaja tejto komodity. „Za prvé dva mesiace tohto roka sme naším talianskym partnerom dodali ploché valcované výrobky za viac ako 110 mil. Sk,“ uviedol dnes prezident VSŽ Holding Július Rezeš pri príležitosti návštevy mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky v SR Egone Ratzenbergera vo VSŽ Holding. Hosťa so sprievodom prijali J. Rezeš a viceprezident pre vonkajšie vzťahy Viktor Háber. Aj v technickej oblasti VSŽ Holding podľa hovorcu spoločnosti Jozefa Marka veľmi úspešne spolupracuje s talianskymi firmami. Spoločnosť Techint Italimpianti sa napríklad podieľala na modernizácii kontinuálnej žíhacej linky a modernizácii kontinuálnej žíhacej linky a modernizácii narážacích pecí vo VSŽ. Spoločnosť Foundry Automation dodala do VSŽ novú automatickú formovaciu linku. Pripravujú sa však ďalšie zaujímavé kontrakty, čo podľa J. Marka ocenil aj veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku E. Ratzenberger a zároveň vyjadril presvedčenie, že obojstranná spolupráca sa bude ďalej rozvíjať. Po oficiálnom prijatí si hosť so sprievodom prezrel prevádzky studenej valcovne, kde sa zaujímal o kapacitu výroby, technologickú úroveň zariadení a ďalšie informácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS