ČLÁNOK
Taliansko bojuje s rozpočtovým deficitom
20. júla 2001

Pravicovo-centristická vláda v Ríme sa veľmi intenzívne snaží upokojiť obavy, ktoré vyplývajú z deficitného stavu štátneho rozpočtu a záväzne prisľúbila, že do konca roka 2003 dosiahne v značne vypätom verejnom sektore vyrovnaný rozpočet.

Minister financií Giulio Tremonti v denníku Financial Times informoval o niektorých detailoch päťročného ekonomického reformného programu, ktorý obsahuje aj ambiciózny cieľ zameraný na zníženie verejných výdavkov v strednodobom časovom horizonte. Konkrétne to znamená, že od leta do konca tohto roka sa majú verejné výdavky udržať na úrovni 12 000 miliárd lír (6,2 miliardy EUR). Dalšie podrobnosti predloží Tremonti ministrom financií euroskupiny v septembri, prípadne októbri 2001. Talianska vláda sa však už teraz zaväzuje, že zníži verejné výdavky o 1% v pomere k hrubému domácemu produktu počas každého z budúcich piatich rokov. Daňové zaťaženie sa má zredukovať v proporcii k HDP z terajších 42% na 37%.

Tremonti predpokladá, že tempo ekonomického rastu dosiahne v priebehu budúcich piatich rokov priemernú hodnotu troch percent a výnosy z privatizácie budú za to isté obdobie predstavovať 120 000 miliárd lír.

Všetky tieto opatrenia prichádzajú po šokujúcom vyhlásení ministra Tremontiho, ktorý minulý týždeň uviedol, že rozpočtový deficit jeho krajiny bude trojnásobne vyšší v porovnaní s cieľovým limitom, ktorý stanovuje Pakt stability a rastu EÚ, čo v Bruseli vyvolalo značne negatívne reakcie. Tremonti tento problém špecifikoval tak, že rozpočtový deficit sa zvýši v pomere k hrubému domácemu produktu v rozpätí od 1,9% do 2,6%, hoci Pakt stability definuje hornú hranicu deficitu koeficientom 0,8%. Vo finančnom vyjadrení to znamená, že deficit by mohol dosiahnuť 23-32 miliárd EUR (19-27 miliárd USD), hoci predchádzajúca vláda odhadovala schodok štátneho rozpočtu na úrovni 10 miliárd EUR. Tremonti však dodal, že táto negatívna prognóza sa nemusí naplniť, ak sa nájdu vhodné politické inštrumenty, ktoré čiastočne utlmia deficitné tlaky. Ich súčasťou je aj plán štrukturálnych reforiem existujúcej penzijnej schémy, ktorá sa v terajšej podobe považuje za „kritickú oblasť talianskeho rozpočtu“ a jej radikálne zmeny podporuje aj Federácia talianskych zamestnávateľov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS